Skip til primært indhold

Vestdanmark forenkler virksomheders adgang til erhvervsfremme

Et partnerskab mellem de tre vestdanske vækstfora skal styrke erhvervssamarbejdet og lette virksomhedernes vej til viden, investeringer og kvalificeret arbejdskraft.

Det handler om at tiltrække investeringer, arbejdskraft og viden til Vestdanmark. Det er den fælles vision, det vestdanske partnerskab tager udgangspunkt i.

Det er partnerskabets ønske at arbejde sammen om nye strategiske erhvervssatsninger, som går på tværs af regionsgrænser og tager afsæt i fælles udfordringer og prioriteringer.

Partnerskabet vil satse mere på international branding af Vestdanmark som et attraktivt miljø for erhverv og investering, og så skal der arbejdes endnu mere på at tiltrække internationale investeringer og kvalificeret arbejdskraft.

Fælles om at skaffe arbejdskraft

Ikke mindst manglen på kvalificeret arbejdskraft er en af de helt store udfordringer for mange vestdanske virksomheder, og da virksomhederne i de tre vestdanske regioner står for næsten to tredjedele af den danske industrieksport, er det en vigtig vestdansk dagsorden at skaffe de bedste rammer for, at virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft.

Der er allerede sat mange gode initiativer i gang, men nu har en politisk styregruppe på tværs af de tre vestdanske vækstfora i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark sat sig i spidsen for Det Vestdanske Samarbejde, som skal styrke samarbejdet yderligere. 

Samarbejde kan styrke vækstevnen

Styregruppen har netop holdt sit første møde og fik blandt andet inspiration til det videre arbejde fra Senior Director i LEGO, Torsten Bjørn:

- Ud fra min erfaring er jeg overbevist om, at man vil styrke vækstevnen på tværs af regionerne netop ved at bringe både forskellighederne og styrkerne i spil. Gøres det i den rette innovationskontekst og organisering, vil det være en gevinst både for Vestdanmark og resten af landet.

Første handlingsplan godkendt

Styregruppen godkendte også samarbejdets første handlingsplan, som tager afsæt i de vestdanske styrkepositioner og potentialer inden for fødevarer, energiteknologi, sundheds- og velfærdsinnovation og fremtidens industri.

Handlingsplanen indeholder en lang række initiativer, som skal sikre, at vidensmiljøer, ressourcer, initiativer og aktører bliver en del af en sammenhængende og koordineret infrastruktur på tværs af regionsgrænserne, så der skabes størst mulig værdi for virksomhederne. Der er blandt andet fælles ambitioner om at styrke digitalisering og automatisering i de vestdanske virksomheder, og på energiområdet er der fælles ønsker om at styrke bl.a. innovation og adgang til testfaciliteter indenfor energiteknologier og fælles markedsføring af vestdanske ”world class energiteknologier”.

Samarbejde imødekommer udfordring

Det Vestdanske Samarbejde bygger på en klarere arbejdsdeling og en øget specialisering på baggrund af de forskellige regionale styrkepositioner, som findes i Vestdanmark. Det er også det, der efterspørges i eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen, som Vækst- og Erhvervsministeriet offentliggjorde mandag.

I forbindelse med aftalen oprettes et fælles sekretariat, der skal sikre fremdriften i samarbejdet mellem de tre regioner og i første omgang varetages af Region Syddanmark.

Citater til fri afbenyttelse

Citat fra Stephanie Lose (V), formand for Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark:
- I det eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen, som Erhvervs- og Vækstministeriet fremlagde tidligere på ugen, blev det fremhævet, at erhvervsfremmeindsatsen kan gøres mere overskuelig for virksomheder. I Det Vestdanske Samarbejde er det vores fokus at gøre det enkelt for de vestdanske virksomheder at få adgang til højt specialiserede tilbud med dokumenteret effekt, uanset hvor virksomheden ligger i Vestdanmark.

Citat fra Lars Aagaard, koncerndirektør, GRUNDFOS Holding A/S og medlem af formandskabet for Vækstforum Midtjylland:
- Det skal være nemt for virksomhederne i de tre vestdanske regioner at finde den viden og de netværk, der kan hjælpe dem videre i deres vækst og udvikling. Den vestdanske samarbejdsaftale er et godt skridt på vejen, hvor der er politisk fokus på at arbejde tættere sammen i de tre regioner. De vestdanske virksomheder er stærke inden for energiteknologi, fremtidens industri, fødevarer samt sundheds- og velfærdsinnovation. For at videreudvikle disse styrkepositioner sætter det vestdanske samarbejde fokus på at styrke samarbejdet på disse områder via en fælles handlingsplan.

Citat fra Lars Møller, 1. viceborgmester, Frederikshavn Kommune og medlem af formandskabet for Vækstforum Nordjylland:
- Vi skal have igangsat konkrete initiativer, hvor vi udnytter de regionale styrker på tværs. Det vil nemlig være til stor gavn for virksomhedernes udvikling og vækst, at de får frit valg mellem højt specialiserede tilbud i hele Vestdanmark.

Fakta om handlingsplan 2017

Det næste skridt i det vestdanske samarbejde er udmøntning af handlingsplanen for 2017, som er den første fælles handlingsplan for det vestdanske samarbejde. Den lægger op til en styrkelse af allerede eksisterende samarbejder samt til en række nye indsatser og handlinger, der har til formål at:

  • sikre virksomhedernes adgang til sammenhængende, højt specialiserede og koordinerede erhvervsfremmeindsatser
  • forenkle eller konsolidere erhvervsfremmeindsatser, herunder særligt i forhold til klynger og netværk
  • styrke den fælles vidensdeling og koordination af indsatser på tværs af regionsgrænserne
  • synliggøre vestdanske styrkepositioner, eksempelvis igennem fælles internationale projekter
  • sikre tiltrækning af EU-midler til udviklingsinitiativer.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum, Stephanie Lose (V),
Lars Aagaard, koncerndirektør, GRUNDFOS Holding A/S og medlem af formandskabet for Vækstforum Midtjylland, tlf. 8750 1250
Lars Møller (V), 1. viceborgmester, Frederikshavn Kommune og medlem af formandskabet for Vækstforum Nordjylland, tlf. 4021 7110.

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V