Skip til primært indhold

Unge mødes for at tale om trivsel

Hvad kan de unge selv gøre for at øge trivslen på ungdomsuddannelserne? Det er temaet på to konferencer, som Region Syddanmark holder 10. og 11. maj. De inviterede er primært elevrådsrepræsentanter fra regionens ungdomsuddannelser.

Region Syddanmark har i en 3-årig periode haft særligt fokus på at forbedre de unges trivsel på ungdomsuddannelserne. Regionen har blandt andet arrangeret gratis kurser for undervisere og vejledere på ungdomsuddannelserne. Kurserne har fokuseret på, hvordan undervisere og vejledere kan spotte mistrivsel, og hvordan de kan hjælpe de unge med at klare de udfordringer, de møder under uddannelsen.

Men nu skal de unge selv på banen og give deres input til, hvordan trivslen kan blive bedre. Derfor har Region Syddanmark inviteret elevrådsrepræsentanter fra regionens ungdomsuddannelser til konferencen ”Unges bud på bedre trivsel” i Odense den 10. maj og Kolding den 11. maj.

De unge er eksperter i eget liv

Allerede i årets første måneder deltog cirka 500 elever fra 20 forskellige syddanske ungdomsuddannelser i en række workshops. Her fortalte de unge om, hvilke udfordringer de møder i hverdagen og gav et bud på, hvad der skal til for at de trives bedre på deres ungdomsuddannelse.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er glad for, at de unge nu også kommer til orde:

- Alt for mange unge falder fra en ungdomsuddannelse, og det ønsker vi i Region Syddanmark at gøre noget ved. I den sammenhæng er de unge selv de største eksperter i deres eget liv og egen trivsel, og derfor er deres stemme helt afgørende. Med initiativet ”Unges bud på bedre trivsel” vil vi bakke op om de unge, så de også selv kan være med til at sætte trivslen på dagsordenen på deres egen skole.

På konferencerne vil de unge blandt andet diskutere de mange udsagn fra de gennemførte workshops og blive præsenteret for idéer til, hvordan elevråd og elevrepræsentanter kan bidrage til trivslen på deres egen skole.

Forventningspres og tidspres

De mange input fra workshops med de unge er samlet i en rapport, som udkommer i forbindelse med konferencerne.

De to største udfordringer, som de unge nævner, er forventningspres og tidspres. Det, der især presser på i den sammenhæng, er præstationsangst, de unges forestillinger om det perfekte liv, uopnåelige skønhedsidealer og et stort fokus på at få et CV, som kan bringe dem den karriere, de ønsker. Og det, de unge i høj grad efterspørger, er faste rammer og hjælp til at tale om alle de udfordringer, de har.

Stephanie Lose siger:

- Rapporten viser, at vi er på rette vej med vores indsats. I vores efteruddannelse af undervisere og vejledere har vi fokuseret på at give de voksne redskaber til dels at spotte mistrivsel, dels at hjælpe de unge med selv at arbejde med deres trivsel – og det er heldigvis i tråd med de ønsker, som de unge selv giver udtryk for.

Den 3-årige projektperiode udløber i juli 2016, men flere af projektets indsatser fortsætter i efteråret, hvor der blandt andet er planer om at følge op på elevrådenes arbejde med de unges trivsel. 

Efter en evaluering af projektet i oktober 2016 vil politikerne i Region Syddanmark beslutte, hvilke indsatser der kan videreføres inden for regionens eksisterende rammer.

Fakta

Initiativet ”Unges bud på bedre trivsel” er en del af projektet ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”. Regionsrådet har afsat 12 millioner kroner til projektet, som strækker sig over perioden august 2013 til juli 2016.

Målet med projektet er at styrke de unges mentale trivsel og bidrage til, at flere unge kommer godt igennem en ungdomsuddannelse.

Ungdomsbureauet har gennemført workshops for Region Syddanmark og arrangerer konferencerne 10. og 11. maj, hvor der deltager 75 unge fra 23 forskellige ungdomsuddannelser.

Konferencedeltagerne bliver præsenteret for et idékatalog på konferencen. Det rummer forskellige forslag til, hvordan elevrådsrepræsentanter kan bidrage til de unges trivsel på deres uddannelser. 

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V