Skip til primært indhold

Teknologi motiverer voksne med handicap til aktivt udeliv

Kan man ved hjælp af teknologi ”forklæde” fysisk aktivitet, så det bliver underholdende og meningsfuldt at bevæge sig udendørs? Det tester beboere og medarbejdere fra Østruplund, som er et bosted for voksne med psykisk udviklingshæmning i Region Syddanmark.

Den 18. maj holdt Østruplund på Nordfyn aktivitetsdag med fokus på sjovt og aktivt udeliv. I strålende solskin kunne beboere, medarbejdere og inviterede gæster bl.a. for første gang afprøve et iPad-spil, hvor de skulle bevæge sig rundt på matriklen og finde frem til bestemte poster.

Spillet er udviklet specielt til Østruplund og er et af tre teknologiske løsningsforslag, der testes i et udviklingsprojekt, og som har til mål at motivere institutionens beboere til mere fysisk aktivitet i naturlige rammer.

Underholdning, konkurrence og belønning

For mange af de 35 psykisk udviklingshæmmede voksne, som bor og kommer i beskæftigelsen på bostedet Østruplund, er det ikke altid lige nemt at få dyrket motion. Heller ikke selvom områdets grønne og åbne omgivelser lægger op til det.

- Vi har nogle fantastiske omgivelser, som vi gerne vi udnytte endnu bedre, bl.a. til at øge den fysiske aktivitet på stedet. Det håber vi, at projektet kan være med til, siger centerleder Lars Urban.

Men motion skal ikke kun handle om at bevæge sig. Det skal også være sjovt, bære præg af konkurrence, og der skal helst være en gulerod forude. Det var tydeligt, da beboere og medarbejdere som en del af projektet dystede mod sig selv og mod hinanden om at gå flest mulige skridt på en måned. Antallet af skridt blev registeret ved hjælp af en skridttæller og kunne ved forløbets afslutning omsættes til fx en is i Bogense eller en tur i biografen.

- Det er gået over al forventning. Beboere, som ikke plejer at gå, har gået rigtig mange skridt. Det er næsten for godt til at være sandt, fortæller Niklas Runøe Petersen, medarbejder på Østruplund.

På aktivitetsdagen var der også mulighed for at afprøve en interaktiv væg, der understøtter både læring og bevægelse. Væggen har som en del af projektet hængt centralt placeret på en ydremur i området i en længere periode.

Borgere, medarbejdere og virksomheder som medudviklere

Løsningsforslagene er blevet til i tæt samarbejde med beboere, medarbejdere og virksomheder. Udvalgte medarbejdere fra Østruplund har gennem hele processen deltaget aktivt i planlægning og udførelse af projektet. Desuden er virksomheder blevet inddraget undervejs i processen for at kvalificere koncepterne og sikre, at løsningerne er realiserbare.

Projektet er forankret i CoLab Recovery & Rehab og er et tværsektorielt projekt mellem Region Syddanmark og Vejle Kommune. Projektet fungerer som forprojekt til et endeligt indkøb af et motiverende og indbydende oplevelseskoncepter til udendørs brug på specialområdet.

Billeder fra dagen til fri afbenyttelse:

Foto 1 fra Østruplund

Foto 1 fra Østruplund

Foto 2 fra Østruplund

Foto 2 fra Østruplund

Yderligere information:

CoLab Recovery & Rehab er en tværsektoriel samarbejdsmodel, der skal styrke udviklingen af borgernære løsninger i et tæt samspil mellem kommune, region, virksomheder og borgere.

Læs mere om projektet: www.colab-denmark.dk/lokalt/colab-recovery-rehab/ud-lev/

Kontakt:

Lars Urban, Centerleder, Specialcenter for Voksne med Handicap; 2059 8929

Dorte Dalkjær, projektchef i CoLab Recovery & Rehab, 2466 9591

APPFWU01V