Skip til primært indhold

Ny beregning vedr. dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg

Region Syddanmark udsendte i februar en pressemeddelelse om de økonomiske muligheder i en opgradering af jernbanen i Sønderjylland fra enkeltspor til dobbeltspor. COWI har nu genberegnet et tal i den analyse, der lå til grund for pressemeddelelsen.

Hvis etablering af dobbeltspor på jernbanen mellem Tinglev og Padborg fører til, at en del af vejgodset flyttes til bane, vil det reducere antallet af lastbiler.

Som et eksempel i analysen blev der regnet på, hvad det ville svare til i antal lastbiler, hvis seks pct. af vejgodset ville kunne flyttes. Dette eksempel er nu genberegnet til at kunne reducere antallet af lastbiler med 80.000-90.000 og ikke som tidligere meddelt 400.000 lastbiler.

Download det reviderede notat: Distributionsomkostninger og infrastruktur Østjylland-Hamborg (pdf)

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef i Strategi & Analyse, Rune Stig Mortensen, tlf: 2920 1160

APPFWU01V