Skip til primært indhold

Regionalt samarbejde omkring Nordsøen

I dagene 15. – 16. juni samles flere end 350 mennesker fra otte lande omkring Nordsøen i Billund for at styrke samarbejdet i Nordsøregionen. Region Syddanmark er vært.

Hvad har Region Syddanmark til fælles med regionen Västra Götaland i Sverige og regionen Nord-pas-de-Calais i Frankrig?

Ud over den geografiske nærhed til Nordsøen har de tre regioner, ligesom regioner fra yderligere fem lande, en del udfordringer til fælles. Derfor mødes de til konferencen i Billund 15. og 16. juni for at drøfte og udvikle samarbejdet på tværs af området og efterfølgende den 17. juni i regionshuset i Vejle til årsmøde i Nordsøkommissionen.

Samarbejde med resultater

Det er Preben Friis-Hauge (V), regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, som repræsenterer regionen i samarbejdet, og Preben Friis Hauge er Danmarks repræsentant i bestyrelsen:

- Alle otte lande har dagsordener inden for marine ressourcer, transport, energi og klimaforandringer, økonomisk udvikling samt kultur og turisme. Og fælles for os alle er, at vi bedre kan løse problemerne sammen end hver for sig.

- Som formand for Nordsøkommissionens transportgruppe har jeg med egne øjne set, hvilke resultater vores engagement i Nordsøsamarbejdet kan være med til at skabe. Nordsøkommissionens aktive indsats har for eksempel medført, at Jyllandskorridoren igennem de tre vestdanske regioner er kommet med i EU’s strategi for udbygningen af infrastrukturen. Det kommer til at skabe en bedre forbindelse nord-syd på lang sigt. Den dagsorden havde været svær at bære alene, siger han.

Platform for løsninger

Det er regionsrådsformand Stephanie Lose (V), som åbner konferencen i Billund:

- I Nordsøregionen deler vi alle en række udfordringer, der er svære at adressere på regionalt niveau. Her indgår samarbejdet i Nordsøkommissionen som en platform for at finde fælles løsninger på udfordringerne, så Nordsøregionen fortsat kan udvikle sig. Samtidig overlapper flere af Nordsøkommissionens fokusområder med Region Syddanmarks indsatsområder, så samarbejdet giver rigtig god mening, siger hun.

Nordsøkonferencen afholdes i samarbejde med det regionale udviklingsprogram Interreg B for Nordsøen samt Nordsøkommissionen. Ud over Region Syddanmark deltager også Region Midtjylland og Region Nordjylland fra Danmark. De øvrige lande, der er repræsenteret, er Sverige, Norge, Skotland, England, Tyskland, Holland og Frankrig.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V