Skip til primært indhold

Pejlemærker skal skabe fælles retning for regionens samlede virksomhed

Onsdag i denne uge var knap 150 deltagere samlet for at give deres første bud på, hvordan Region Syddanmarks nye pejlemærker kan formuleres.

Vi skal gøre hinanden gode – til gavn for borgerne. Sådan lød ét af de konkrete bud på et pejlemærke for Region Syddanmark, som kom frem på konferencen i Vingstedcenteret onsdag 22. juni 2016.

Her var ca. 150 deltagere fra patientforeninger, kommuner, regionsrådet og regionens egne arbejdspladser samlet for at sætte de første ord på de pejlemærker, som regionen fremover skal navigere efter.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) deltog også på konferencen:

- Der var rigtig god energi og fremdrift på konferencen i dag. Og de formuleringer, deltagerne kom frem til, viser, at der har fundet gode diskussioner sted blandt deltagerne. Vi har modtaget ambitiøse indspark og idéer, og dem skal vi nu sørge for at bære med i det videre arbejde med at konkretisere pejlemærkerne.

Politisk kommentator og kommunikationsrådgiver Søs Marie Serup deltog som inspirator og udfordrer. Serups råd til deltagerne var blandt andet at formulere pejlemærkerne i et konkret og utvetydigt sprog, så de bliver vedkommende for regionens borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Også regionsrådsformanden havde fokus på, at pejlemærkerne skal vise vejen for regionens samlede virksomhed:

- Igen i dag blev vi mindet om, at pejlemærkerne skal være overordnede og pege langt ud i fremtiden. De skal kunne favne de solide og vigtige strategier, som vi allerede arbejder ud fra i regionen – som for eksempel vores sundhedsvision og vækststrategien ”Det gode liv”.

Pejlemærkerne skal vedtages af regionsrådet

Den videre bearbejdning af bidragene fra dagens konference sker hen over sommeren.
Den første version af pejlemærkerne vil blive forelagt regionsrådet i september, hvorefter de sendes i høring både internt og eksternt i regionen.

Det forventes, at regionsrådet vedtager de endelige pejlemærker i november 2016.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82
Kommunikationsrådgiver Joan Thaysen Rex, Region Syddanmark, mobil 29 20 14 36

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V