Skip til primært indhold

Konference om pejlemærker for Region Syddanmark

Onsdag 22. juni samler regionsrådet godt 160 mennesker fra patientforeninger, kommuner, erhvervsliv og regionen selv for at diskutere, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark i fremtiden.

Borgernær. Handlingsorienteret. Fokus på styrker. Sådan lyder blot tre af de stikord, der skal sætte gang i regionens konference om fremtidens pejlemærker for drift og udvikling af Region Syddanmarks virksomhed.

Konferencen tager sit afsæt i drøftelser, der hen over foråret har fundet sted i politiske udvalg, brugerråd og medarbejderudvalg i regionen.

Der skal trækkes i samme retning

Om formålet med et nyt sæt pejlemærker for Region Syddanmark siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der er vært ved konferencen:

- For nogle kan det her med pejlemærker godt virke fjernt og uhåndgribeligt, men faktisk skal de hjælpe til at skabe sammenhæng i de ting, vi gør for at skabe værdi for vores borgere. Region Syddanmark er en stor organisation, så der ligger en vigtig opgave i at sikre, at der trækkes i samme retning hele vejen rundt.  Region Syddanmark har ansvar for at skabe bedre sundhed og flere arbejdspladser for borgere i hele regionen. Det er store dagsordener - og derfor skal vi have et langsigtet perspektiv på de ting, vi sætter i værk. Samtidig skal vi løbende kunne handle og tilpasse os.

Interessenternes bidrag er uundværlige

Stephanie Lose ser frem til at følge diskussionerne på dagen:

- Jeg er positivt overrasket over, hvor mange der ønsker at bidrage til regionens nye pejlemærker. Sammen med vores brugere, medarbejdere samt private og offentlige samarbejdspartnere zoomer vi ind på det, der skal have prioritet, når vi udvikler os som organisation, arbejdsgiver og samarbejdspartner. Der ligger et stort arbejde forud for konferencen. Det skal vi nu til at komprimere. Og det gør vi så sammen med dem, der med rette har forventninger til regionen – nu og i fremtiden. 

Det er ikke alene gæsternes forskellige interesser og de forudgående drøftelser i diverse udvalg, der skal give konferencen energi. Region Syddanmark har også inviteret politisk kommentator Søs Marie Serup til at udfordre deltagerne i arbejdet med at sætte ord på de nye pejlemærker.

Pejlemærkerne skal vedtages af regionsrådet

Den første version af pejlemærkerne vil blive forelagt regionsrådet i september, hvorefter de sendes i høring.

Det forventes, at regionsrådet vedtager de endelige pejlemærker i november 2016.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, mobil 25 33 09 82

For praktisk information om konferencen kontakt kommunikationsrådgiver Joan Thaysen Rex, Region Syddanmark, mobil 29 20 14 36
 

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V