Skip til primært indhold

Aftale mellem Region Syddanmark og kurator

Efter at Skifteretten i Odense tidligere i dag erklærede ambulanceselskabet BIOS konkurs, er der i aften indgået en aftale mellem Region Syddanmark og de udpegede kuratorer om, at konkursboet nu leverer ambulancetjeneste i de områder af Region Syddanmark, som BIOS hidtil har dækket.

I forbindelse med at Skifteretten tidligere i dag erklærede BIOS konkurs, udpegede retten to kuratorer til at varetage konkursboets interesser. Det er Jan Bruun Jørgensen fra advokatfirmaet Andersen Partners og Henrik Selchau Poulsen, Bruun & Hjejle. Og det er en aftale mellem de to kuratorer og Region Syddanmark, der er indgået her til aften.

Aftalen betyder, at konkursboet viderefører ambulancedriften i Sønderjylland, i Sydvestjylland og på Fyn. Ifølge aftalen sker den videre drift for Region Syddanmarks regning.

Aftalen sikrer, at syddanskerne i de berørte områder fortsat kan rekvirere en ambulance, når der er brug for det, og at redderne er sikret deres løn.

Møder med BIOS-ledere og tillidsrepræsentanter

Region Syddanmark har her til aften holdt møder med ledere og tillidsrepræsentanter i BIOS, og i morgen og på fredag bliver der holdt møder med alle medarbejdere. 

Der er etableret en hjemmeside hvor BIOS’ medarbejdere og borgerne kan orientere sig om sagen. Desuden er der oprettet en telefonhotline, hvor BIOS’ medarbejdere kan få svar på eventuelle spørgsmål. Nummeret er 29 16 53 61. BIOS-medarbejdere kan også maile spørgsmål til medarbejderhotline@rsyd.dk.

Link til aftale

Yderligere oplysninger

Regionsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark, mobil 28 99 32 40

Kurator Claus Høeg Madsen, Bruun & Hjejle, mobil 30 18 87 17

Kurator Jan Bruun Jørgensen, Andersen Partners, mobil 23 27 04 29

Kontaktoplysning

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V