Skip til primært indhold

Millionansøgning til fødeafdelinger

Fødeafdelingerne i Region Syddanmark kan måske se frem til flere penge. Regionsrådet besluttede nemlig tirsdag 29. marts at indsende en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet for at få del 50 millioner, der på landsplan er afsat til at styrke fødeområdet.

Personalet på Region Syddanmarks fødeafdelinger får flere penge at gøre med, hvis Sundheds- og Ældreministeriet godkender den ansøgning om midler, som regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet 29. marts.

Over 10 millioner fordeles udover regionens fødeafdelinger

Ansøgningen lyder på 10.740.000 kroner - ud af en pulje på 50 millioner. Pengene er afsat i Finanslovsaftalen for 2016 og bliver udbetalt i 2016 og 2017. Regionerne kan søge om pengene for at styrke kvaliteten på fødeområdet.

God brug for pengene på fødeafdelingerne

Regionsrådet har allerede i forbindelse med ansøgningen udpeget, hvad de knap 11 millioner skal gå til.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) siger:

- Medarbejderne på fødeafdelingerne har budt ind med nogle stærke bud på, hvordan vi kan hjælpe de fødende bedst muligt. Jeg er overbevist om, at ministeriet vil nikke til vores ansøgning, og at det vil være med til at løfte kvaliteten på fødeafdelingerne.

Pengene går til…:

  • Projektet Sikre Fødsler. Projektet er en fælles indsats på tværs af regionerne, der sikrer, at alle læger og jordemødre bliver trænet i at overvåge moderens veer og barnets hjertelyd for at sikre, at børn ikke lider overlast ved iltmangel under fødslen.
  • En øget normering. Pengene sikrer, at fødeafdelingerne er bedre rustet til at håndtere et stigende antal igangsatte og komplicerede fødsler.
  • Et løft til ”Kendt Jordemoderordning” i Region Syddanmark. Ordningen giver fødende, der ønsker at føde hjemme eller som har haft et traumatisk fødselsforløb tidligere, mulighed for at mødes med en jordemoder og snakke den kommende fødsel igennem. Pengene betyder, at ordningen kan udbydes bredt på alle regionens fødesteder.

Regioner skal kun søge om penge til 2016 og 2017

Fra 2018 overføres midlerne permanent via bloktilskuddet til regionerne. Poul-Erik Svendsen udtrykker tilfredshed med, at midlerne ikke kun er et engangsbeløb:

- Jeg er glad for, at der er udsigt til, at vi kan styrke fødeafdelingerne, og jeg hæfter mig særligt ved, at det ikke er et engangsbeløb, men at pengene bliver en permanent del af bloktilskuddet fra 2018. Ellers havde det været som at stå med en ballon, som vi ganske vist kunne puste op nu, men som vi måtte tage luft ud af igen senere.

Pengene fordeles efter fødeafdelingers størrelse

Hvis ministeriet godkender ansøgningen vil hver sygehusenhed få en andel svarende til den gennemsnitlige andel af fødsler i 2013 og 2014.

  • Sygehus Sønderjylland får 1.535.820 kroner
  • Sydvestjysk Sygehus får 1.782.840 kroner
  • Sygehus Lillebælt får 3.071.640 kroner
  • OUH Odense Universitetshospital får 4.349.700 kroner.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V