Skip til primært indhold

Bredt forlig om syddansk budget indeholder væsentlige besparelser

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har i dag indgået budgetforlig om Region Syddanmarks 2016-budget. Der er enighed om at indarbejde en nettobesparelse på 200 mio. kr. i budgettet. Politikerne er også enige om først at pege på, hvor der præcis skal spares, når konsekvenserne af finansloven for 2016 kendes.

Da repræsentanter fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og løsgænger Holger Gorm Petersen i eftermiddag rejste sig fra forhandlingsbordet, var de enige om at indgå et bredt budgetforlig om Region Syddanmarks budget for 2016. Samlet set står 39 af regionsrådets 41 medlemmer i det syddanske regionsråd bag forliget.

Forsat stigende udgifter til ny dyr medicin, genopretning af sidste års underfinansierede økonomiaftale samt faldende finansieringsandel betyder, at Region Syddanmark har behov for ekstra cirka 500 mio. kr. for, at indtægter og udgifter hænger sammen i 2016. Eftersommerens aftale mellem regeringen og Danske Regioner betød kun ekstra 225 mio. kr. i realvækst til Region Syddanmark. Eneste mulighed for at sikre balance i økonomien er at finde de manglende penge gennem besparelser. Regionsrådsmedlemmerne er derfor enige om at indarbejde en nettobesparelse på i alt 200 mio. kr. på sundhedsområdet fordelt på somatik og administration. Hvor der præcis skal spares, vil politikerne dog først pege på, når de kender indholdet af finansloven for 2016.

Ud over besparelserne på sundhedsområdet skæres 1 procent af budgettet til regional udvikling. 
 
- Regeringen fortæller os, at der bliver afsat flere penge til regionerne i den kommende finanslov. For at undgå at vi først afskediger medarbejdere i forbindelse med en sparerunde, og vi derefter ansætter nye medarbejdere i forbindelse med, at vi får finanslovspenge, beder vi nu administrationen om at udarbejde et sparekatalog. Når vi så kender finansloven, vil vi sammentænke nye initiativer fra finansloven med besparelser og tilpasninger, så vi for eksempel kan omplacere medarbejdere og dermed reducere antallet af afskedigelser, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der glæder sig over at have meget bred opbakning bag budgetforliget.

Sundhedssparekatalog på 210 mio. kroner

På det somatiske beder politikerne administrationen om at udarbejde et sparekatalog med spareforslag på 210 mio. kr. Politikerne peger på, at besparelserne blandt andet kan findes ved at sammenlægge sygehusafdelinger og nedlægge sygehusmatrikler og skadeklinikker.

Besparelser i regionshuset

Forligspartierne er enige om at reducere de administrative udgifter i regionshuset med 12,9 mio. kr. svarende til 5,1 procent af lønudgifterne på området. Sammen med besparelsesforslagene på 210 mio. kr. på sundhedsområdet giver det politikerne et rum på 23 mio. kr., når de skal vælge, hvilke konkrete besparelser, de skal pege på, så den samlede besparelse ender på 200 mio. kr.

Reduktion af tvang i psykiatrien

Inden for psykiatrien er forligspartierne enige om, at der skal ansættes flere medarbejdere på de psykiatriske sengeafsnit og, at der skal gøres en ekstra indsats for reducere anvendelsen af tvang – således at tvang bliver reduceret med 50 procent allerede i 2018.
 
- Vi har gennem årene prioriteret psykiatrien højt. Med denne aftale kommer vi yderligere til at give området et løft. For at nå det sidste stykke anmoder vi administrationen i psykiatrien om et sparekatalog på 25 mio. kr. Penge som kan findes i administrative besparelser, strukturbesparelser og tilpasning af serviceniveau. Her er det vigtigt for mig at understrege, at pengene og hænderne bliver i psykiatrien – de skal bare lave noget andet, siger Stephanie Lose.

Efter planen skal Region Syddanmarks budget for 2016 formelt vedtages på et ekstraordinært regionsrådsmøde onsdag den 7. oktober 2015.

Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2016 på ca. 24,1 mia. kr. For de penge leverer godt 24.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,

Gruppeformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, mobil 29 20 12 00

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark, mobil 40 40 77 46

Gruppeformand Lasse Krull (C), Region Syddanmark, mobil 40 74 45 99

Gruppeformand Ida Damborg (SF), Region Syddanmark, mobil 20 59 89 49

Gruppeformand Kristian Grønbæk Andersen (B), Region Syddanmark, mobil 20 86 79 60

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (I), Region Syddanmark, mobil 28 69 79 00

Løsgænger Holger Gorm Petersen, Region Syddanmark, mobil 28 35 28 98

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V