Skip til primært indhold

Whistleblower-ordning på trapperne i Region Syddanmark

Regionsrådet har vedtaget at indgå en aftale med Deloitte om en whistleblower-ordning.

I begyndelsen af det nye år kan alle henvende sig til revisionsselskabet Deloitte, hvis man har viden eller mistanke om, at der foregår noget i Region Syddanmark, der strider mod reglerne.

På dagens møde godkendte regionsrådet en aftale, der går ud på, at Deloitte skal levere en såkaldt whistleblower-ordning.

Konkret vil Deloitte oprette og drive en særlig, sikret webside, hvor man via computer eller mobiltelefon kan indberette forhold, der er af en sådan karakter, at de ikke kan håndteres indenfor den eksisterende organisation, herunder blandt andet MED-organisationen og tillidsmandsinstitutionen. Indberetningerne kan også ske telefonisk.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi i regionsrådet har diskuteret, om en whistleblower-ordning er en god idé. Men omvendt må vi erkende, at ikke alle sager kan håndteres i de eksisterende systemer, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og uddyber:

- Whistleblower-ordningen sikrer, at der er mulighed for at få fokus på uregelmæssigheder i de situationer, hvor eksempelvis medarbejdere ikke er trygge ved at bruge de nuværende muligheder for at sætte fokus på en væsentlig problemstilling. Ordningen kan være med til at skabe tillid til, at forholdene i regionen er kendetegnet af ordentlighed og respekt for de offentlig midler, vi forvalter. Og hvis de ikke er det, så skal det frem i lyset.

Vurdering indenfor 24 timer

Anmeldelserne kan foregå anonymt i forhold til Deloitte og i forhold til Region Syddanmark, hvis man ønsker det.

Aftalen med Deloitte betyder, at Deloitte senest 24 timer efter, at en anmeldelsen er modtaget, vil informere en særlig kontaktperson på direktørniveau, hvis anmeldelsen falder inden for ordningens formål.

For eksempel vil anmeldelser om samarbejdsproblemer og mobning normalt ikke falde indenfor ordningen, mens sager om ulovligheder, bedrageri, tyveri eller magtmisbrug typisk vil.

Herefter er det kontaktpersonens ansvar at følge op på sagen og beslutte, om der skal flere undersøgelser til.

Inden ordningen sættes i gang, skal den endelige udformning godkendes af forretningsudvalget, som også vil modtage kvartalsvise rapporter over henvendelser fra Deloitte.

Der er afsat 100.000 kroner til ordningen, og ordningen vil blive evalueret efter et år.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V