Skip til primært indhold

Fejl i eJournaler på Fyn er rettet

Godt 7.500 fynboer har haft fejl i deres eJournal. Region Syddanmark har rettet fejlen, der ikke har haft betydning for borgernes behandling.

7.550 borgere, der i perioden fra 20. oktober 2014 til 1. marts 2015, har været i kontakt med den fælles akutmodtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital (OUH) eller på sygehuset i Svendborg, har på grund af en teknisk fejl haft forkerte oplysninger om diagnose i deres eJournal. Det samme gælder for borgere, der har været i kontakt med den psykiatriske skadestue i Odense i perioden.

Fejlen har ingen betydning haft for behandlingen af de berørte borgere.

- Vi beklager meget, at borgerne har været udsat for fejl i deres eJournal, det bør selvsagt ikke ske. Vi har undersøgt sagen nøje og orienteret de borgere, der er berørte af fejlen, siger administrerende sygehusdirektør på OUH, Niels Nørgaard Pedersen.

Fejlen blev opdaget i starten af marts og rettet med det samme, så oplysningerne i borgernes eJournal nu atter er korrekte.

Hvad er en eJournal?

I eJournal kan borgeren se et udsnit af deres journaloplysninger fra sygehusenes elektroniske patientjournal (EPJ) om blandt andet behandlinger, diagnoser og notater fra år 2000 og frem. eJournal er tilgængelig for borgerne fra www.sundhed.dk, men benyttes i visse tilfælde også af praksislæger og sygehuse.

Sygehusenes Elektroniske PatientJournal (EPJ) indeholder derimod alle detaljer om behandlingsforløbene og er det primære arbejdsredskab på den sygehusenhed, hvor patienten er tilknyttet.

Fejlen i borgernes eJournal har ikke berørt sygehusenes egne elektroniske journaler (EPJ).

Grundig undersøgelse af fejlens betydning

I de tilfælde, hvor der har været tvivl om, hvorvidt fejlen kunne have haft betydning for en borgers videre behandling, er borgerens eJournal gennemgået.

- Heldigvis viser vores undersøgelser, at ingen borgere har fået forkert behandling på grund af de forkerte diagnoser i deres eJournal. Det har været meget vigtigt for os at sikre, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Alle borgere, der har haft fejl i deres eJournal, er blevet orienteret i et personligt brev, hvor de også er blevet oplyst om, hvor de kan henvende sig, hvis de har spørgsmål.

Fakta

Den 20. oktober 2014: Der opstår en teknisk fejl i det it-system, der overfører data fra sygehusenes it-systemer til borgernes eJournal. Fejlen har ikke berørt sygehusenes egne elektroniske journaler (EPJ).

Fra 20. oktober 2014 til 1. marts 2015: 7.550 borgere får fejl i de diagnoser, der fremgår af deres eJournal i denne periode. Fejlen opstår, efter de har været i behandling på den fælles akutmodtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital eller sygehuset i Svendborg eller på den psykiatriske skadestue i Odense.

Den 1. marts 2015: Fejlen blev opdaget og rettet med det samme. Der går dog 14 dage, fra fejlen er rettet, indtil rettelsen i eJournal bliver synlig for borgeren.

1. marts til 23. marts: Region Syddanmark undersøger, om fejlen har haft betydning for behandlingen af de 7.550 borgere.

24.- 25. marts: Alle berørte borgere orienteres om fejlen i et brev. Ligeledes underrettes datatilsynet om Regions Syddanmarks håndtering af fejlen i eJournal.

Borgerne kan se deres eJournal på www.sundhed.dk

Yderligere oplysninger:

Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark, telefon 2028 2071

Økonomidirektør og ansvarlig for it-sikkerhed Mogens Sehested Kristensen, Region Syddanmark, telefon 2920 1150

APPFWU02V