Skip til primært indhold

Årlige tilsyn af grusgrave har god effekt

Region Syddanmark holder godt øje med, at hverken miljø eller grundvand lider overlast, når der graves efter råstoffer eller fyldes jord i gamle grusgrave.

I langt de fleste tilfælde lever dem, der graver efter sten og grus i den syddanske undergrund, fint op til de krav, regionen har stillet til indvindingen. Således var forholdene i orden i 26 ud af 33 aktive råstofgrave, som regionen tjekkede i det sidste halvår af 2014.

Det viser en ny redegørelse for råstofområdet i Region Syddanmark, og det glæder Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

- I alle områder af regionen vil vi gerne være så selvforsynende med råstoffer som muligt, for det er både dyrt og belastende for miljøet at transportere byggematerialer som sten og grus rundt over større afstande, siger Jørn Lehmann Petersen og tilføjer:

- Samtidig skal vi tage hensyn til natur, miljø, naboer til grusgrave og ikke mindst forsyningen af rent drikkevand, og derfor holder vi med vores tilsyn godt øje med, at gravningen følger de tilladelser, der er givet, understreger Jørn Lehmann Petersen.

I orden eller politianmeldelse

I de grusgrave, hvor tilsynet opdagede ulovligheder, er der blevet fulgt op med kontrolbesøg.

Ulovlighederne handlede bl.a. om, at der var for meget støj, at der var gravet for tæt på vej, at der var affald i grusgraven, og at der var gravet under grundvandsspejlet i modstrid med gravetilladelsen.

- Hvis vi opdager snyd, kan man egne med, at vi vil følge sagen helt til dørs, indtil de ulovlige forhold er bragt i orden. Vi har jo også et hensyn at tage i forhold til alle dem, som overholder reglerne. De skal ikke opleve, at de stilles dårligere end dem, som ikke gør det, siger Jørn Lehmann Petersen.

Luftfotos af grusgrave

Regionen fører også tilsyn med grusgrave, som får fyldt jord på i forbindelse med reetablering. Her fokuseres bl.a. på, at den jord, som fyldes på, ikke er forurenet, og i langt de fleste tilfælde er der ingen problemer. Det tilskriver regionen bl.a. de systematiske tilsyn og opfølgninger, der siden 2010 har skabt stor synlighed på området.

Sidste år blev overvågningen - som siden 2011 også har omfattet luftfotos - udvidet betragteligt, da samtlige graveområder blev fotograferet fra luften. Disse fotos tjener som god dokumentation i forhold til de kommende års tilsyn.

For yderligere oplysninger:

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark, 
Jakob Sønderskov Weber, afdelingschef, Region Syddanmark, mobil: 2920 1551

Kontaktperson

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V