Skip til primært indhold

Region Syddanmark tager kontakt til brugere af ASV-apparater

Region Syddanmark har valgt at tage kontakt til søvnapnø-patienter, der benytter sig af de såkaldte ASV-apparater. Producenten af apparatet har oplyst, at der for søvnapnø-patienter med hjertesvigt er mistanke om en øget dødelighed ved brugen. Derfor vil det, indtil eventuelle risici er ordentligt afdækket, kun være specialister fra Respirationscenter Syd, der kan udlevere apparater til nye patienter.

Patienter, der lider af søvnapnø, og som bliver behandlet med et såkaldt ASV-apparat (Adaptiv ServoVentilation) vil i den kommende tid blive kontaktet af de sygehuse, der varetager patienternes behandling.

ASV-behandling består af en særlig maske, der skaber overtryk i luftvejene og tilpasser sig til patientens egen vejrtrækning. Behandlingen med trykmasken reducerer presset på pulsårer og hjerte.

Producenten af apparatet oplyser, at der muligvis kan være en øget dødelighed for patienter med hjertesvigt.

Oplysningerne har fået regionens sygehuse til at orientere patienterne.

Samtaler til patienter med hjertesvigt

Patienter med hjertesvigt, hvor der muligvis kan være en øget risiko, vil blive kontaktet telefonisk af en læge, hvor de informeres om risikoen. Lægen og patienten vil sammen planlægge det fremtidige behandlingsforløb.

- Det er vigtigt for os, at patienterne ikke bliver udsat for en unødig risiko, og vi vil heller ikke have, at de bliver utrygge, og derfor har vi valgt at tage kontakt til dem, så vi kan få snakket om, hvad vi nu gør, siger Søren Aggestrup, der er lægefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland.

Patienter uden hjertesvigt får brev

Patienter, der modtager behandling med ASV-apparatet, men som ikke lider af hjertesvigt, vil modtage et orienteringsbrev fra Region Syddanmark. 

Begge patientgrupper kan selv henvende sig til det sygehus, de bliver behandlet på, hvis de har spørgsmål eller føler sig utrygge:

  • Søvnapnø Center Fredericia, Lungemedicinsk Ambulatorium, Fredericia Sygehus
    Patienter kan ringe mellem 08.00 og kl. 15.00 på telefonnummer: 76 23 70 88.
  • Søvnklinikken i Nyborg, Svendborg Sygehus
    Patienter kan ringe mellem 12.30 og 14.30 på telefonnummer: 63 31 29 09.
  • Søvnklinikken, Sønderborg Sygehus
    Patienter kan ringe mellem 08.00 og kl. 15.00 på telefonnummer: 79 97 57 00.

Der benyttes flere typer af respirationsudstyr i Region Syddanmark, så det er ikke alle syddanske søvnpatienter, der vil modtage brev fra regionens sygehuse.

Pårørende til afdøde patienter bliver også kontaktet

Sygehusene vil også kontakte pårørende til afdøde patienter, der har modtaget ASV-behandling, og som har indikationer på hjertesvigt. Selvom, der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed om, undersøgelsens resultater og apparaternes effekt, vil de pårørende blive orienteret om deres klagemuligheder.

Region Syddanmark begrænser adgangen til ASV-apparater

Indtil risikoen er ordentligt afdækket, vil det kun være specialister fra Respirationscenter Syd, der vil kunne udlevere ASV-apparater til nye patienter.

Det vil kun være patienter, der har helt særlige behov, der vil kunne modtage et ASV-apparat, og kun efter grundig vurdering af en specialist.

- Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der muligvis er en øget risiko forbundet med ASV-behandlingen for patienter med hjertesvigt. Derfor suspenderer vi den brede adgang til apparaterne, indtil vi har haft mulighed for at studere undersøgelsen nærmere, siger Søren Aggestrup og tilføjer, at specialister vil følge sagen nøje.

Region Syddanmark estimerer, at der i alt er cirka 1.500 søvnapnø-patienter, der modtager behandling med ASV-apparatet. Regionen vurderer, at omkring ti procent af disse lider af hjertesvigt.

Fakta:

Firmaet, der producerer ASV-apparaterne oplyser på baggrund af en upubliceret undersøgelse, at der er en mistanke om øget dødelighed for søvnapnø-patienter med hjertesvigt, der har modtaget ASV-behandling.

Lidelsen søvnapnø betyder, at man holder vejrtrækningspauser, når man sover. Pauserne er på 10 sekunder eller derover, og hvis pauserne er hyppige, får kroppen får ikke nok ilt. Søvnapnø kan betyde, at man oplever dårligere søvn, forringet livskvalitet, øget sygelighed og dødelighed.

Der findes flere typer af respirationsudstyr, og patienterne med søvnapnø vil fortsat kunne blive behandlet med et såkaldt CPAP-apparat.

Kontaktpersoner:

Lægefaglig direktør Søren Aggestrup, Sygehus Sønderjylland, Region Syddanmark, telefon 2514 1221

Ledende overlæge Tina Svenstrup Poulsen, Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark, telefon 2466 6642

Specialeansvarlig overlæge Michael Sprehn, Respirationscenter Syd, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark, telefon 6541 6325

APPFWU01V