Skip til primært indhold

Patienter skal ses, høres og respekteres

Patienter og pårørende skal opleve, at de bliver set, hørt og respekteret. Det er kernen i Region Syddanmarks nye strategi for patient- og pårørendeinddragelse, der i endnu højere grad sætter mennesket i centrum.

”I Region Syddanmark skal patienter og pårørende føle sig godt behandlet i mødet med sygehusvæsenet. De skal opleve, at de bliver set, hørt og respekteret.”

Sådan lyder indledningen i den strategi for patient- og pårørendeinddragelse i somatikken, som regionsrådet netop har vedtaget på dagens møde.

Strategien betyder, at regionen nu forpligter sig til at inddrage patienter og pårørende i diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering samt udvikling af sygehusvæsenet i højere grad end det sker i dag.

Formanden for regionens sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S), glæder sig til at se strategien folde sig ud i praksis, for den vil komme alle parter til gode:

- Patienten er ekspert på sit eget helbred og liv, og når vi bliver bedre til at inddrage den viden, følger der en lang række gevinster med. Erfaringer viser, at inddragelse, god kommunikation og sammenhængende forløb, rent faktisk giver bedre behandlinger og højere faglig kvalitet, siger sundhedsudvalgsformanden.

National dagsorden

Regionens nye strategi ligger i tråd med den nationale kontekst, hvor Danske Regioner i forbindelse med initiativet ”Borgernes Sundhedsvæsen – Vores Sundhedsvæsen”, der blandt andet indebar et borgermøde i Middelfart, har vedtaget en erklæring og handlingsplan for patient- og pårørendeinddragelse.

Handlingsplanen indeholder 33 konkrete initiativer, der rulles ud over de næste tre år. De tager udgangspunkt i de indsatser, der allerede er sat i gang for at sætte borgerne i centrum. Initiativerne spænder bredt og skal blandt andet: 

  • sikre inddragelse af patienter og pårørende,
  • bidrage til at skabe helhed og sammenhæng i forløb,
  • understøtte effektiv og forståelig kommunikation og dialog
  • inddrage frivillige i øget omfang.

- På borgermøderne fik vi et meget tydeligt signal om, at borgerne ønsker et mere borgercentreret sundhedsvæsen. At de ønsker at spille en aktiv rolle i deres eget forløb. Med regionens nye strategi og de mange tiltag, håber jeg, at borgerne kommer til at opleve, at sundhedsvæsenet er til for dem og ikke omvendt. At de bliver set, hørt og respekteret, siger Poul-Erik Svendsen.

Strategien for patient- og pårørendeinddragelse gælder til og med 2018.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V