Skip til primært indhold

Skimmelsvamp på botilbud

Handicapcenter Sydøstfyn har konstateret skimmelsvamp i centerets nybyggede boliger, Lilleskov - Grejsdalen 13 og 15. Der bliver nu gjort rent og luftet ud hyppigere i boligerne, indtil skimmelvæksten kan fjernes endeligt.

En øget rengøring og udluftning skal i første omgang afhjælpe generne for personale og borgere, efter at Handicapcenter Sydøstfyn har konstateret skimmel i centerets botilbud, Lilleskov – Grejsdalen 13 og 15, i Nyborg.

I mellemtiden vil centeret lægge en plan for, hvordan de kommer skimmelen til livs. Det sker i samarbejde med Dansk Miljørådgivning, der har foretaget skimmelsvampe-undersøgelserne.

Afklaring af problemets omfang

Handicapcenter Sydøstfyn har bedt Dansk Miljørådgivning om at undersøge de resterende afdelinger for lignende problemer, og fra undersøgelserne er foretaget til resultaterne ligger klar, vil der også blive gjort ekstra grundigt rent her.

- Vi vil gerne være på den sikre side, og derfor har vi bedt Dansk Miljørådgivning om at undersøge alle bygningerne – også selvom der ikke umiddelbart er noget, der tyder på skimmelproblemer dér, fortæller centerleder på Handicapcenter Sydøstfyn Carl Lykke Jensen.

I første omgang er det kun 13 borgere, der er berørte af problemerne.

Sygdom baggrund for undersøgelse

Ledelsen blev kontaktet af medarbejdere i februar, da der blandt medarbejderne og socialtilbuddets borgere var en oplevelse af øget sygdom på afdelingen. I forbindelse med, at to af afdelingens borgere døde efter sygdomsforløb, tog centeret kontakt til embedslægen.

Embedslægen vurderede, at der ikke umiddelbart var behov for at foretage sig yderligere, da dødsfald ikke er unormalt blandt svagelige borgere på denne årstid.

I slutningen af maj måned var der fortsat problemer med sygdom og ubehag, og centeret tog igen kontakt til embedslægen, der anbefalede at få foretaget undersøgelser af indeklimaet, hvorefter der blev konstateret problemer med skimmelsvamp.

- Jeg har i fredags spurgt embedslægen, om hun mener, der kan være en sammenhæng mellem de to borgeres dødsfald og forekomsten af skimmel. Dertil siger hun meget klart, at skimmelsvamp kan irritere en persons luftveje, men skimmel fører ikke til dødsfald, siger Carl Lykke Jensen. 

Fugt i betonvæggene

Boligerne i Nyborg er helt nye og blev først taget i brug i december, og derfor undrer det centerlederen, at der skulle være problemer med skimmelvækst.

- Vi er i sagens natur meget overrasket over, at der er problemer af denne type i et helt nyt byggeri, og nu vil vi afdække årsagen. Dansk Miljørådgivning vurderer umiddelbart, at problemet skyldes mangelfuld udtørring i byggefasen, og hvis det passer, så skal vi naturligvis forholde dette for byggefirmaet, siger Carl Lykke Jensen.

Handicapcenter Sydøstfyn har orienteret alle medarbejdere og pårørende, og de pårørende er blevet indbudt til et informationsmøde.

Fakta:

Om Handicapcenter Sydøstfyn

Handicapcenter Sydøstfyn er et center med syv højt specialiserede sociale tilbud til borgere med behov for varig hjælp til at klare hverdagen. Det gælder dagtilbud og botilbud, som er målrettet mennesker med lidelser som udviklingshæmning, hjerneskader, epilepsi og andre varige lidelser.

Om Skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan blandt andet give irritation i øjne, næse og øvre luftveje samt forværre symptomerne hos personer, der i forvejen har astma. I sjældne tilfælde kan personer udvikle allergi overfor skimmelsvampe ved at opholde sig i fugtskadede bygninger. (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Yderligere oplysninger:

Centerleder Carl Lykke Jensen, Handicapcenter Sydøstfyn, Region Syddanmark, telefon 2949 3940

APPFWU01V