Skip til primært indhold

Patienter og pårørende skal spritte hænder

”Af med smitten – på med spritten.” Sådan lyder budskabet i en ny hygiejnekampagne, der skal få patienter og besøgende på syddanske sygehuse til at spritte hænder.

Det er uønskede bakterier og virus på patienters og besøgendes hænder, der er fokus på, når Region Syddanmark mandag den 12. januar 2015 sætter gang i en kampagne, der skal nedbringe antallet af infektioner, som patienterne får på sygehuset. For det er især med hænderne, at man kan smitte sig selv eller andre.

Kampagnen går ud på at synliggøre alle de steder og situationer, hvor det er vigtigt, at patienter og besøgende vasker eller spritter hænder, når de færdes på sygehuset. For eksempel når de går ind eller ud af en sengestue, har nyst i hænderne, spiser eller serverer mad for andre:

- Mennesker, der i forvejen er syge, er ekstra udsatte for at blive smittet med bakterier og virus.   Selvom medarbejderne har stort fokus på hygiejne, er det vigtigt, at patienter og besøgende er bevidste om, at de også har et ansvar for at bakterier og virus ikke bæres rundt, siger Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Mærkater skaber synlighed

Kampagnen består af flere elementer, men mest iøjnefaldende er nok mærkaterne med håndaftryk, som sygehuspersonalet vil sætte op de steder, hvor mange rører, og man let kommer til at efterlade uønskede bakterier eller virus.

Det kan for eksempel være på senge, borde, armaturer og tekniske installationer i nærheden af patienterne.

- Med hænderne er man hele tiden i kontakt med ting, som andre også rører ved. Derfor kommer man let til at smitte andre eller få andres bakterier og virus på sig. Vi håber, at kampagnen kan medvirke til, at patienter og besøgende får en aha-oplevelse i forhold til, hvor hurtigt bakterier og virus kan spredes, hvis man ikke har fokus på håndhygiejnen, siger Poul-Erik Svendsen.

Sprit – en lille flaske med stor effekt

Mellem otte og ti procent af alle indlagte patienter i Danmark får en infektion på sygehuset i forbindelse med, at de er indlagt eller bliver behandlet. En del af de infektioner ville kunne undgås, hvis patienter og besøgende vaskede og sprittede hænder.

I uge 3 og 4 vil der i udvalgte perioder være lyskasser med ultraviolet lys og en særlig sladresprit i sygehusenes forhaller. Her kan patienter og besøgende få sig en snak med en hygiejnesygeplejerske og teste, hvor gode de er til at spritte hænderne.

Besøgende kan desuden få udleveret en lille flaske håndsprit til flittig brug, og i uge 3 og 4 vil medlemmer af regionsrådet i afgrænsede tidsrum også være til stede på udvalgte sygehuse.

Håndsprit kan fjerne op til 99 procent af de bakterier og virus, der kan sidde på hænderne – men det kræver, at hænderne sprittes omhyggeligt nok.

Hvis man har været på toilet eller har synligt snavsede hænder, skal man vaske hænder med vand og sæbe, inden man spritter hænder. Det skyldes, at sprit ikke har effekt på visse tarmbakterier/virus.

Fakta:

Kampagnen er et af flere konkrete initiativer, der skal til nedbringe antallet af hospitalserhvervede infektioner på sygehusene i Region Syddanmark. Ud over kampagnen drejer det sig om:

  • Måling af hospitalserhvervede infektioner
  • Opfølgning på patientsikkerhedsindsatser
  • Undersøgelse af bedre metoder til sengerengøring
  • Undersøgelse af rengøringskompetencer
  • Indsatser for forbedret hygiejneadfærd
  • Vurdering af ATP som kontrolmetode af rengøring
  • Oprettelse af MRSA-database til overvågning af multiresistente bakterier
  • Undersøgelse af udviklingen i brug af antibiotika
     

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark,

Afdelingschef Mads Chr. Haugaard, Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark, tlf. 2920 1984

APPFWU02V