Skip til primært indhold

Region Syddanmark: Kritik som forventet

Rigsrevisionens kritik af danske sygehuses kontrol med forskningsmidler, er som forventet. Region Syddanmark har dog svært ved at genkende det billede af regionens forvaltning og kontrol af forskningskronerne, som rigsrevisionens rapport tegner.

I Rigsrevisionens rapport bliver de fem danske regioner over én kam kritiseret for administrationen af forskningsmidler. Rigsrevisionen kritiserer, at hospitalernes interne kontrol – i den periode der er undersøgt  - ”ikke har sikret, at retningslinierne bliver fulgt, og at der er dokumentation for, at forskningsmidlerne bliver anvendt til formålet”. I Region Syddanmark har Rigsrevisionen været igennem 474 bilag knyttet til i alt 45 forskningsprojekter på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt i perioden 2009 til 2013.

Gennemgående konklusion i rigsrevisionens fund er, at regionerne ikke efterlever de administrative regler – for eksempel i form af mangelfulde bilagspåtegninger, manglende/ikke dokumenterede kontroller og manglende efterlevelse af indkøbsaftaler.

Endvidere kritiseres regionerne for, at der ikke er en konsekvent adskillelse af forskningsprojekter og indtægtsdækket virksomhed.

Disse mangler er i vid udstrækning også konstateret i en aktuel undersøgelse, som Region Syddanmark har haft det eksterne revisionsfirma Deloitte til at gennemføre.

Omfattende gennemgang af forskningsprojekter

Deloittes undersøgelse omfatter perioden 2013-2014 og er betydeligt mere omfattende med en gennemgang af i alt 823 bilag i 116 syddanske forskningsprojekter. Undersøgelsen har omfattet 65 procent af udgifterne til forskningsprojekter med særlig bevilling.

Deloitte gennemgår de rene regnskabsbilag suppleret med anden form for dokumentation med henblik på en konkret vurdering af, hvorvidt midlerne er anvendt i overensstemmelse med formål og bevilling.

Deloittes konklusion er, at der ikke er fundet eksempler på, at syddanske forskere har misbrugt forskningskroner, men at sygehusene ikke har været tilstrækkeligt påpasselige med at leve op til de formelle krav til påtegning på bilag.

Deloitte konkluderer samtidig, at der generelt er en hensigtsmæssigt og betryggende kontrol af forskningsprojekterne, men at der bør strammes op om dokumentation for de udførte kontroller.

Derfor kan Region Syddanmark kun til dels genkende sig selv i Rigsrevisionens kritik.

- Penge til forskning skal selvfølgelig bruges efter bogen. Derfor har vi haft Deloitte til at gennemgå en lang række syddanske forskningsprojekter – en undersøgelse som både er nyere, bredere og dybere end Rigsrevisionens. Hverken Rigsrevisionen eller Deloitte har konstateret misbrug. Men begge kritiserer os for, at vores kontrol ikke er god nok. Anbefalingerne fra Deloitte er meget målrettede og konkrete i forhold til sjusk og mangler i Region Syddanmark, og vi er i gang med at stramme op over hele linien, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark Jens Elkjær.

Bilag bliver gået igennem

TV 2 har i de seneste dage stillet spørgsmålstegn ved, om forskningskroner i forbindelse med en række forskningsprojekter på Odense Universitetshospital er blevet brugt korrekt. På OUH er man nu ved at gennemgå de bilag, som TV2 stiller spørgsmålstegn ved, for at få afgjort, om forskningskronerne er blevet brugt korrekt.

- TV2s indslag giver umiddelbart samme billede af manglende omhu med påtegning af et antal bilag. I det omfang der kommer belastende oplysninger om forhold, som ikke har været omfattet af Deloittes undersøgelse, vil vi vurdere disse enkeltvis. I givet fald kan der blive tale om at sende materialet til Deloitte med henblik på ekstern kontrol, siger Jens Elkjær.

Region Syddanmark har sat gang i en intern kampagne, som skal skærpe medarbejdernes opmærksomhed på at overholde formalia i forbindelse med håndtering af bilag.

Yderligere oplysninger

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU01V