Skip til primært indhold

Intet tegn på misbrug af forskningskroner i Region Syddanmark

Revisionsfirmaet Deloitte har foretaget en omfattende gennemgang af Region Syddanmarks forskningsprojekter og har ikke fundet tegn på misbrug af forskningskroner.

Region Syddanmarks eksterne revisor Deloitte har gennemgået 823 bilag i 116 syddanske forskningsprojekter og har ikke fundet eksempler på, at syddanske forskere har misbrugt de penge, som de har fået stillet til rådighed til deres forskning.

Der er tale om en meget omfattende gennemgang af syddanske forskningsprojekter fra hele 2013 og de første 10 måneder af 2014. De eksterne revisorer har kikket på bilag fra alle store forskningsprojekter, hvor udgifterne har været på mere end 1 mio. kr. i den periode, der er undersøgt. Dem var der 54 af. Derudover har revisorerne været igennem bilag fra 62 andre forskningsprojekter, som er blevet tilfældigt udvalgt. Dermed dækker undersøgelsen 2/3 af regionens samlede udgifter til forskning, som var på 209 mio. kr. i den undersøgte periode.

- Penge, som vi får betroet til forskning, skal selvfølgelig bruges korrekt. For at vi kan være sikre på, at det er sådan det foregår i Region Syddanmark har vi bedt regionens eksterne revisor foretage en omfattende undersøgelse af, hvad vores forskningsmidler er blevet brugt til. Gennemgangen viser, at forskningskronerne er blevet brugt helt efter bogen. Der er intet tegn på misbrug, og det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, siger Region Syddanmarks sundhedsdirektør Jens Elkjær.

Deloitte konstaterer dog også i undersøgelsen, at sygehusene ikke i alle tilfælde har været tilstrækkeligt påpasselige med at leve op til de formelle krav til dokumentation af bilag og kontroller. For eksempel mangler der i nogle tilfælde oplysninger om formål og deltagerkreds på mødebilag. Men når revisorerne har spurgt ind til den manglende dokumentation, har man fået formål og relevans for udgifterne bekræftet. Det har således været tale om manglende omhu – ikke misbrug.

Rigsrevisionen har også set på forskning

Rigsrevisionen har gennemført en lignende undersøgelse af alle fem regioners administration af forskningsmidler. Rigsrevisionen offentliggør deres beretning den 25. februar, og der forventes en omfattende kritik af regionernes forvaltning og kontrol af forskningsmidlerne.

- Vi forventer, at Rigsrevisionen vil være hård i sin kritik af den måde, vi forvalter forskningsmidlerne på. Derfor har jeg det godt med, at Deloittes undersøgelse, som er både nyere, bredere og dybere end Rigsrevisionens, viser, at der ikke er tegn på misbrug af forskningsmidler i Region Syddanmark. I flere tilfælde kan vi konstatere sjusk med at få skrevet de rette oplysninger på de rigtige bilag, men der er netop tale om sjusk - ikke misbrug. Ikke desto mindre er sjusk stadigvæk en uskik, så vi er i fuld gang med at få alle procedurer helt i orden, siger Jens Elkjær.

Region Syddanmark har sat gang i en intern kampagne, som skal skærpe medarbejdernes opmærksomhed på at overholde formalia i forbindelse med håndtering af bilag.

Yderligere oplysninger

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V