Skip til primært indhold

OUH sætter fokus på rengøringen

Hygiejne fylder meget i Region Syddanmark, der over de seneste år har sat flere tiltag i søen for at højne hygiejnen på de syddanske sygehuse.

Som et led i dette indførte regionen i 2013 rengøringskontroller på sygehusene, hvor det eksterne firma, Dansk Servicerådgivning, hvert halve år foretager kontrol.

Årets første undersøgelse viste, at alle sygehusenheder levede op til de nationale standarder, men årets anden kontrol viser, at ét af sygehusenhederne ikke består.

Tilbagegang for et enkelt sygehus

Hvor Sygehus Lillebælt og særligt Sydvestjysk Sygehus samt Sygehus Sønderjylland viser flotte tal og en flot fremgang, så går Odense Universitetshospital (OUH) tilbage.

- Jeg hæfter mig ved, at tre af sygehusenhederne fortsætter den gode stil og lever op til de rengøringsstandarder, som vi arbejder med. Men selvom det er positivt, så kommer det som en kæmpe overraskelse, at OUH scorer så dårligt, som de gør, og det forventer jeg, at de retter op på hurtigst muligt, siger Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for sundhedsudvalget.

Handlingsplan er allerede iværksat

Ledelsen på OUH har allerede fokus på problemet og iværksat en handleplan. Planen har fokus på:

 1. at der er et ledelsesfokus på rengøringsindsatsen.
 2. at medarbejderne kender deres opgaver og har de nødvendige kompetencer
 3. at der over de kommende måneder vil være flere kontroller af rengøringskvaliteten

- Jeg er glad for at se, at OUH tager resultatet meget alvorligt og allerede har formuleret og iværksat en handleplan, der skal sørge for, at de kommer tilbage på sporet igen. Vi vil fra sundhedsudvalgets side naturligvis følge tiltagene og resultaterne tæt, siger Poul-Erik Svendsen.

Ledelsen på OUH har derudover aftalt og gennemført et genbesøg af Dansk Servicerådgivning til en gennemgang af de rum, der ikke bestod kontrollen. Ved genbesøget levede rengøringen op til standard.

Derudover har ledelsen aftalt endnu et besøg, hvor Dansk Servicerådgivning vil foretage en kontrol svarende til de netop overståede halvårlige kontroller.

De syddanske sygehuse har nyeste viden og metoder

Region Syddanmark og de syddanske sygehuse har igennem en længere periode undersøgt, hvordan man kan forbedre hygiejnen på de syddanske sygehuse.

Fagfolk arbejder med en konkret handleplan, der indeholder:

 1. Måling af hospitalserhvervede infektioner
 2. Opfølgning på patientsikkerhedsindsatser
 3. Indsatser for forbedret hygiejneadfærd
 4. MRSA-database
 5. Brug af antibiotika
 6. Vurdering af ATP som kontrolmetode af rengøring
 7. Undersøgelse af rengøringskompetencer
 8. Undersøgelse af bedre metoder til sengerengøring

Arbejdet med handleplanen viser, at sygehusene generelt er up to date med hygiejnen, når man sammenligner med andre regioner og andre lande 

Regionens sygehuse er dog ved at kigge på, hvorvidt man kan gøre mere for at løfte rengøringspersonalets kompetencer. Ligeledes er man ved at arbejde på en MRSA-database og kigge på brugen af antibiotika på sygehusene.

Sygehusene har også gennemført en hygiejnekampagne, der henvendte sig til både patienter og pårørende.

Fakta:

De eksterne kontroller

Region Syddanmark begyndte at samarbejde med Dansk Servicerådgivning i 2013. Siden da har firmaet gennemført audits to gange om året. Det eksterne firma kontrollerer rummene ifht. to nationale standarder (DS/INSTA 800 og DS 2451-10).

 • DS/INSTA 800 – Standarden beskriver krav til den almindelige rengøring. Det er en national standard, som man bruger til at kontrollere rengøringskvaliteten i hele lokalet.
 • DS/ 2451-10 - Standarden beskriver krav til rengøring af områder, hvor det er sandsynligt, at smitstof kan forekomme og dermed forårsage direkte eller indirekte smitte. 

Resultatet af de seneste tre kontroller
Nedenstående tabel angiver mængden af godkendte rum i procent fordelt på de to nationale rengøringsstandarder DS/INSTA 800 og DS 2451-10. 

  2014, 2. halvår 2015, 1. halvår 2015, 2. halvår 2014, 2. halvår 2015, 1. halvår 2015, 2. halvår
  DS/Insta 800 DS/Insta 800 DS/Insta 800 DS 2451-10 DS 2451-10 DS 2451-10
Sygehus Lillebælt 99 % 98,5 % 97,5 % 98,0 % 97,5 % 98,0 %
OUH 95,2 % 94,0 % 91,4 % 92,7 % 93,7 % 97,0 %
Sygehus Sønderjylland 96,0 % 96,0 % 97,5 % 93,5 % 93,0 % 97,0 %
Sydvestjysk Sygehus 97,0 % 93,5 % 98,0 % 94,0 % 94,5 % 95,5 %
 • Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus har fået kontrolleret 200 lokaler, og her må der maksimal være 14 afviste rum. Det vil sige cirka syv procent.
 • OUH har fået kontrolleret 315 lokaler og her må der maksimalt være 21 afviste rum. Det vil ligeledes sige cirka syv procent.

Yderligere information:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark,

Konstitueret direktør Mads Haugaard, Sundhed, Region Syddanmark, telefon 29 20 19 84

Kontaktperson

APPFWU02V