Skip til primært indhold

BIOS har styr på vagtplanen

Den vagtplan for bemandingen af BIOS-ambulancerne i september, som BIOS har udarbejdet, hænger sammen. Det viser en grundig gennemgang af vagtplanen.

BIOS overtager 1. september i år størstedelen af ambulancekørslen i Region Syddanmark. I den forbindelse præsenterede BIOS sidst i juli en vagtplan for bemandingen af deres ambulancer i september for Region Syddanmark.

På et møde i går, hvor blandt andet sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Jens Elkjær, og BIOS-direktør Morten Hansen deltog, blev en opdateret udgave af vagtplanen gennemgået grundigt. Gennemgangen var overbevisende og viser, at vagtplanen er baseret på reddere, som BIOS har kontrakt med, og at planen er udarbejdet med respekt for arbejdsmiljøreglerne. Vagtplanen baserer sig i betydelig grad på frivilligt ekstraarbejde, som redderne selv har budt ind med.

 - Det er et helt ekstraordinært skridt, at vi på den måde gennemgår en leverandørs arbejdsplan nærmest medarbejder for medarbejder. Men som region har vi ansvaret for, at ambulancerne rykker ud, når der er brug for dem. Derfor har vi taget dette usædvanlige skridt i en situation, hvor vi ved, BIOS mangler reddere. Nu har vi minutiøst været igennem vagtplanen sammen med BIOS og kan konstatere, at den er stram, men hænger sammen. Jeg vil i den forbindelse gerne rose de medarbejdere, der i en overgangsperiode har sagt ja til ekstravagter for at få vagtplanen til at hænge sammen, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V).

BIOS satser massivt på tyske reddere

Det er naturligvis bekymrende, at vagtplanen baserer sig på ekstraarbejde. Derfor er Region Syddanmark også tilfreds med, at BIOS på mødet fremlagde deres plan for, hvordan de vil normalisere driften. Her er det nu BIOS´ strategi at investere massivt i at rekruttere tyske reddere. BIOS forventer, at der på sigt kan blive tale om et trecifret antal reddere fra Tyskland, og at bemandingen dermed kan normaliseres i løbet af tre til fire måneder.

- Det er rigtig ærgerligt, at mange syddanske reddere vælger at pendle langt frem for at arbejde i deres nærområde. Men der er mangel på reddere i Danmark. Jeg håber selvfølgelig at flere vælger BIOS – men det kan BIOS ikke vente på. Tvunget af omstændighederne er det godt at se, at BIOS har en klar strategi for at hente tyske reddere. Vi har i forvejen rigtig gode erfaringer med tyske medarbejdere på vores sygehuse. De er stabile og fagligt dygtige, og jeg forventer at det samme gælder de tyske reddere, siger Thyge Nielsen, formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark.

Arbejdssproget er dansk

I pressen har der været stillet spørgsmålstegn ved, om de tyske reddere har tilstrækkelige danskkundskaber. Den del er Thyge Nielsen nu ikke nervøs ved.

- Arbejdssproget i ambulancerne og i forhold til patienterne skal være dansk. Det har vi stillet krav om i udbuddet, og det forventer jeg selvfølgelig, at BIOS lever op til. Det handler altså ikke om antallet af undervisningstimer, men at redderne reelt mestrer det danske sprog. BIOS har derfor forsikret os om, at de tyske reddere først kører ambulancer, når deres danskkundskaber er tilstrækkelige, siger Thyge Nielsen.

Yderligere oplysning

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), mobil 20 31 36 24

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V