Skip til primært indhold

Regionen vil sikre bredt uddannelsesudbud

Det er nødvendigt at sikre et bredt udbud af erhvervsuddannelser, hvis Region Syddanmarks uddannelsesmæssige efterslæb skal indhentes.

Da regionsrådspolitikerne mandag 27. april diskuterede initiativet Smart Uddannelsesindsats, var det på baggrund af en meget konkret udfordring: Uddannelsesniveauet er simpelthen lavere i Syddanmark end gennemsnittet på landsplan.

Undersøgelser viser, at der er stor sammenhæng mellem unges afstand til uddannelsesstedet og sandsynligheden for, at de gennemfører uddannelsen. Derfor er det nødvendigt, at der sikres et bredt udbud af uddannelser i hele regionen, så syddanskere har samme mulighed for at få et eksamensbevis som danskere i andre regioner. Det mener regionsrådsformand Carl Holst (V):

- Vi ser desværre ofte, at de unge har relativt langt til særligt de tekniske erhvervsuddannelser. Det betyder at der er længere transporttid for de unge og dermed større risiko for, at de enten ikke starter på en erhvervsuddannelse, eller at de ikke gennemfører deres uddannelse, siger han.

Mangel på erhvervsuddannede

Det er især centraliseringen af erhvervsuddannelserne, der vækker bekymring, da Syddanmark i fremtiden kommer til at mangle erhvervsuddannede. Derfor mener Carl Holst, at man bør kigge på erhvervsskolernes forpligtelser, herunder om de har tilstrækkeligt økonomisk incitament til at etablere decentrale udbud i stedet for at samle aktiviteterne i de større byer. I og med at Syddanmark har et uddannelsesmæssigt efterslæb i forhold til resten af Danmark, er det nemlig den gale vej at gå.

- For at sikre alle unge mulighed for at tage en erhvervsuddannelse synes jeg, det er relevant at diskutere, om der skal stilles større krav til erhvervsskolerne i forhold til at sikre et bredere udbud. Det er et punkt, hvor vores uddannelseskroner virkelig vil batte noget. Derfor håber jeg, undervisningsministeren vil have fokus på dette område i forbindelse med det kommende udbud af erhvervsuddannelser, siger han.

Region Syddanmark vil ligeledes tage en åben dialog med erhvervsskolerne, så man i fællesskab kan drøfte, hvordan et bredt udbud af erhvervsuddannelser kan sikres.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, tlf. 40 32 52 10

APPFWU02V