Skip til primært indhold

Pengene passer i Region Syddanmark i 2014, men...

For ottende år i træk er der balance i driften i Region Syddanmark. Det viser årsrapporten for 2014, som netop er blevet drøftet på et regionsrådsmøde. Men allerede få måneder inde i 2015 er økonomien presset.

Region Syddanmarks årsrapport for 2014 viser balance i driften. Samtidig er samtlige aftaler om at holde budgettet og om at opfylde aktivitetsforudsætningerne overholdt.

- Regionens husholdingsregnskab stemmer. Samtidig har vi leveret kvalitet til vores patienter og brugere inden for de rammer, vi har aftalt med regeringen. Vi har investeret i bygninger og udstyr, som skal opretholde et højt behandlings- og serviceniveau. Vi og regionens medarbejdere kan være tilfredse, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Region Syddanmark har en omsætning på knap 26 milliarder kroner. Heraf dækker 24,5 milliarder kroner sundheds- og psykiatriområdet, imens social og specialundervisningsområdet omsætter for 0,8 milliarder kroner, og området for regional udvikling omsætter for 0,5 milliarder kroner.

Dæmpet vækst og ændrede forudsætninger

En årsrapport giver også anledning til at kigge i krystalkuglen.

De seneste mange år har øget efterspørgsel efter sundhedsydelser medført en betydelig vækst i aktiviteten. Men de snævre økonomiske rammer giver ikke længere mulighed for at afregne sygehusene for en fortsat vækst i aktiviteten. Derfor har der været fokus på at dæmpe væksten i 2014. Det skal der også være i de kommende år.

Desuden er der sket et væsentligt skred i forudsætningerne omkring dyr medicin, der nu og fremover vil påvirke økonomien negativt.
 
- De forudsætninger, som regeringen satte op for os i forbindelse med økonomiforhandlingerne sidste år, har ikke holdt stik. Regionernes udgifter til medicintilskud faldt ikke i 2014, som det ellers blev forudsagt, siger Carl Holst.

Vigtige økonomiforhandlinger venter forude

De ændrede forudsætninger og en økonomi, der er strammere end nogensinde før, gør at regionsrådet i Region Syddanmark følger økonomien særligt opmærksomt.

- Regionernes økonomi er under pres, allerede før vi begynder at forhandle om de økonomiske rammer for 2016. I 2014 formåede vi at udvise rettidig omhu og gennemføre besparelser i 2015 for at klare stigende udgifter til ny dyr sygehusmedicin. Men det kan jo ikke blive ved med at gå. Det er en kendsgerning, at regeringens forudsætninger i aftalerne for økonomien 2015 allerede er skredet. Dette års økonomiforhandlinger med staten bliver derfor overordentlig vigtige, slutter Carl Holst. 

Yderligere information

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10.
Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, Region Syddanmark, mobil 29 20 11 50.

APPFWU02V