Skip til primært indhold

Ligestillingsudvalget søger inspiration udefra

Region Syddanmarks ligestillingsudvalg tager nu på studietur for at få yderligere inspiration til arbejdet med ligestilling. En rapport om regionernes arbejde med ligestilling viste for nylig, at Region Syddanmark er godt med på ligestillingsområdet.

- Selvom tallene viser, at vi er på rette vej, så skal vi stadig gøre det bedre, sagde formanden for Ligestillingsudvalget i Region Syddanmark, Pierre Topaz (S), da en national rapport om regionernes arbejde med ligestilling for nylig placerede Region Syddanmark som bedst samlet set.

Ligestillingsudvalget tager derfor på studietur til både København, Malmø og Gøteborg fra den 13. til den 15. april 2015.

- Vi er ambitiøse på ligestillingsområdet i Region Syddanmark, og studieturen er planlagt for at indsamle viden, erfaringer og inspiration fra andre organisationer og offentlige instanser, der arbejder seriøst med ligestilling, siger Pierre Topaz. 

Region Syddanmark vil være spydspidsregion

Turen går blandt andet til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvor regionernes rolle og muligheder i ligestillingsarbejdet er et af de emner, der skal drøftes.

- Vi lægger et stort arbejde i at skabe mere ligestilling i regionen. Det drejer sig om, at borgerne får den behandling, de har brug for i vores sundhedsvæsen, uanset køn, social status og etnicitet. Derudover er vi også optaget af ligestilling i vores rolle som arbejdsgiver for cirka 25.000 medarbejdere, siger Pierre Topaz.

Ministeriet samarbejder om ligestilling med en række såkaldte ”spydspidskommuner”. Formanden for ligestillingsudvalget foreslår, at Region Syddanmark bliver spydspidsregion i ligestillingsarbejdet. 

- Det er ikke kun staten og kommunerne, der arbejder med ligestilling. Derfor synes jeg, det er oplagt, at også regionerne får en fremtrædende rolle, når vi taler ligestilling i Danmark, siger Pierre Topaz.

Fokus på lighed i sundhed

Et af de områder, hvor Region Syddanmark især har sat ind, er i forhold til lighed i sundhed. Undersøgelser viser, at både køn, uddannelsesniveau, etnisk tilhørsforhold samt det mentale helbred spiller en rolle i forhold til, hvor gamle borgerne bliver.

Derfor arbejder regionen blandt andet med at opspore og forebygge livsstilssygdomme tidligt og med at få øget fokus på somatiske sygdomme hos personer med psykiske lidelser. Derudover er et samarbejde med Forum for Mænds Sundhed kommet i stand. 

Fakta om ligestillingsudvalget

Regionsrådet i Region Syddanmark nedsatte et politisk ligestillingsudvalg i forbindelse med valget i 2013.

Udvalget beskæftiger sig med ligestilling i bred forstand, blandt andet i forhold til køn, handicap, etnicitet og uddannelse. Det gør regionen i forbindelse med sin rolle som ansvarlig for sundhedsydelser og psykiatri, som leverandør af sociale ydelser og som arbejdsgiver for 25.000 medarbejdere.

Den omtalte rapport om regionernes arbejde med ligestilling blev udarbejdet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og offentliggjort 29. oktober 2014.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Pierre Topaz (S), Ligestillingsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2944 7033

APPFWU01V