Skip til primært indhold

Nye muligheder på vej for det dansk-tyske samarbejde

11 partnere fra Danmark og Tyskland fra to tidligere programmer går nu sammen om at skabe bedre betingelser for samarbejde, vækst og øget beskæftigelse på tværs af grænserne.

Med over 670 mio. kr. i ryggen er et fælles sekretariat ved landegrænsen i Kruså og en fælles forvaltningsmyndighed ved Investitionsbank i nordtyske Kiel klar til at hjælpe nye grænseoverskridende projekter i Syddanmark, på Sjælland og i den tyske grænseregion.

Det er udgangspunktet for det dansk-tyske Interreg-samarbejde, som i perioden 2014-2020 skal fremme vækst og samarbejde hen over grænsen.  

På vegne af de 11 partnere er Region Syddanmark officiel vært for det nye sekretariat i Kruså, der indvies tirsdag den 16. september 2014.

Her vil regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, afsløre Interreg-programmets nye logo, mens statssekretær Dr. Eberhard Schmidt-Elsaeßer i Ministeriet for Justits, Kultur og Europa i delstaten Slesvig-Holsten giver sit bud på, hvordan Interreg-programmet kan bidrage til at løse grænseoverskridende udfordringer og finde fælles løsningsmodeller.

Giver enestående muligheder

Carl Holst er glad for, at det nye program råder over i alt 672 mio. kr., der stilles til rådighed af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), og at pengene skal bruges til grænseoverskridende projekter.

- Interreg-programmet giver nogle helt enestående muligheder, som vi skal udnytte i fællesskab. Og ved at lægge to hidtidige programmer sammen til ét stort, åbnes der op for nye samarbejder og stærke partnerskaber hen over grænsen, påpeger han.

Regionsrådsformanden hilser det især velkommen, at programmet har en tydelig vækstdagsorden baseret på fælles erhvervsmæssige styrkepositioner.

- Som en ny dimension i programmet bliver det også muligt for private virksomheder at deltage i projekter. Og det er noget, som jeg personligt har store forventninger til for at skabe yderligere vækst og udvikling i regionen. Men samtidig giver programmet også mulighed for en videreudvikling af det dansk-tyske kultursamarbejde og varetagelse af andre regionale interesser, siger Carl Holst.

Grundlag for et stærkt team

Bag programmet står 11 regionale partnere fra Region Sjælland, Region Syddanmark, kredsene Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Ostholstein og Plön samt byerne Kiel, Flensburg, Neumünster og Lübeck.

Det nye sekretariat i Kruså og forvaltningsmyndigheden i Kiel skal begge servicere parter og aktører i hele programområdet på lige vis.

Sekretariatets hovedopgave er at understøtte projektaktører med at sætte succesrige dansk-tyske projekter i søen og at informere om programmets støttemuligheder og resultater.

- Vores personale består af både danskere og tyskere med forskellig uddannelse og erfaringer. Denne spredning i nationaliteter, fagligheder og erfaringer giver grundlag for et stærkt team, der føler sig hjemme på både dansk og tysk og har gode muligheder for at bistå projektaktørerne. For at understøtte udviklingen og gennemførelsen af projekterne, vil sekretariatet i høj grad være opsøgende og via møder og info-arrangementer jævnligt være at finde i alle dele af programområdet, fortæller sekretariatschef Trine E. Spohr.

Hjælp til at drøfte ideer

Programmet støtter projekter indenfor fire hovedområder - grænseoverskridende innovation, bæredygtig udvikling, beskæftigelse og velfungerende samarbejde.

Projektaktører er velkommen til at kontakte sekretariatet for at drøfte ideer til nye samarbejdsprojekter.   

Der kan indhentes aktuelle informationer på www.interreg5a.eu, hvor der også er kontaktoplysninger på programmets medarbejdere.

Fakta om Interreg Deutschland-Danmark

Interreg Deutschland-Danmark er den femte generation af det dansk-tyske Interreg-samarbejde. Det er opstået på baggrund af en sammenlægning af to hidtil separate INTERREG 4A-programmer - Fehmarnbeltregion og Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.

Sammenlægningen har ført til et større programområde, der rummer fælles strategiske og strukturelle fokusområder. EU har stillet 672 mio. kr. til rådighed, hvilket svarer til en forøgelse på 30 procent i forhold til det beløb som INTERREG 4A-programmerne sammenlagt modtog i perioden 2007-2013. 

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210

APPFWU02V