Skip til primært indhold

Region vil inddrage flere frivillige

Region Syddanmark har på regionsrådsmødet 27. oktober godkendt et oplæg til en strategi, der skal gøre det nemmere for sygehuse og sociale centre at inddrage frivillige.

Et lyttende øre, en støttende hånd eller selskab ved aftensmaden. Det er nogle gange ikke så meget, der skal til for at løfte hverdagen for patienterne på sygehusene eller hos borgerne på de sociale tilbud i Region Syddanmark.

Meget ofte kan den lille ekstra omsorg, som frivillige kan tilbyde, betyde en masse. Regionen vil nu gøre det nemmere for sygehuse og de sociale centre at benytte sig af frivillige.

Derfor har regionsrådet i Region Syddanmark vedtaget en strategi, der skal skabe enkle og ubureaukratiske værktøjer, som kan hjælpe frivillig-ordninger i gang.

- Der er en masse potentiale i frivillighed, som vi gerne vil hjælpe med at forløse. Frivillige kan ofte bidrage med noget ekstra. Det er måske en lille ting, men det kan betyde meget for det enkelte menneske, fortæller regionsrådsformand Carl Holst (V).

Regionsrådsformanden understreger dog, at det naturligvis ikke skal være en erstatning for den professionelle pleje, behandling og rehabilitering, som patienterne eller borgerne modtager.

Frivillighed skal udbredes

Region Syddanmark har allerede gode erfaringer med frivillige inden for det somatiske område, hvor man behandler fysiske sygdomme.

På Odense Universitetshospital spiser de frivillige blandt andet aftensmad med kræftpatienter, flere steder i regionen fungerer frivillige som akuthjælpere, og på Fyn hjælper de frivillige uhelbredeligt syge patienter med eksempelvis at gå ture, ordne praktiske ting eller bare lytte.

Det sociale og det psykiatriske område har endnu ikke gjort sig de store erfaringer med inddragelsen af frivillige, men udvalgsformand for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF) ser frem til, at områderne nu får en strategi at arbejde ud fra.

- Vi har nogle uopdyrkede områder, som vi skal forsøge at hjælpe i gang, og selvom vi eksempelvis arbejder med frivillighed i vores PsykInfo-tilbud på det psykiatriske område, så skal vi blive bedre til at favne frivilligheden og se potentialet i psykiatrien og på socialområdet, siger Thies Mathiasen.

Strategien udpeger eksempler som besøgsvenner og juridisk eller økonomisk rådgivning, som mulige bud på frivillige tiltag, der kunne indføres på de to områder.

En balancegang

Udbredelsen af frivilligheden er dog ikke uproblematisk, og det er man opmærksom på i regionens sundhedsudvalg, der har behandlet frivillighedsstrategien.

- Det er naturligvis en balancegang, når vi gerne vil åbne dørene for frivillige, da de vil komme i kontakt med mennesker, som står i nogle meget svære situationer. Derfor vil alle aftaler med udgangspunkt i strategien skulle tilpasses virkeligheden på de enkelte sygehuse eller sociale centre i samarbejde med medarbejderne, inden de indføres, siger Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Strategien bliver nu sendt i høring indtil den 12. december 2014 hos blandt andet interesseorganisationer, kommuner og fagforeninger.

Regionsrådet forventer at godkende den endelige strategi i starten af 2015.

Fakta:

Region Syddanmarks frivillighedsstrategi sendes i høring indtil 12. december 2014 og forventes endeligt godkendt af regionsrådet i starten af 2015.

Strategien tager udgangspunkt i følgende 7 punkter:

  1. Samarbejde med frivillige kan finde sted, hvor det tilfører en ekstra værdi for borgere og patienter i regionen.
  2. Den frivillige indsats skal tage udgangspunkt i lokale ønsker, forhold og behov.
  3. Frivillig indsats er et supplement og ikke en erstatning for den professionelle pleje, behandling og rehabilitering.
  4. Klare rammer for den frivillige indsats.
  5. Gensidig respekt.
  6. Det skal være attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark.
  7. Tydelig ledelse af den frivillige indsats.

Yderligere information:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri og Social-udvalget, Region Syddanmark, telefon 4040 7746

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, telefon 2920 1200

Kontaktoplysning

APPFWU02V