Skip til primært indhold

Region Syddanmark styrker indsatsen overfor sygefravær

Region Syddanmark ser ud til at nå målene for 2014, når det kommer til nedbringelse af sygefraværet, men det kan stadig blive bedre. Derfor sætter regionen nu gang i seks nye initiativer, der skal styrke den ledelsesmæssige opfølgning og fokusere endnu mere på forebyggelse.

Region Syddanmark har siden 2011 fokuseret på at nedbringe sygefraværet blandt organisationens 25.000 medarbejdere. En række initiativer har nedbragt sygefraværet med 20 procent. Blandt andet har regionen taget ’1-5-15 modellen’ i brug. Den sikrer god dialog mellem medarbejder og leder allerede fra dag 1 af en sygemelding.

Men selvom tallene for 2014 ser gode ud, er der stadig udfordringer på blandt andet langtidssygefraværet, som regionen skal holde fokus på for at nå målet om et sygefravær på max 4,1 procent frem mod udgangen af 2015. Derfor tilføjer regionen nu seks nye initiativer til den indsats, der blev sat i gang i 2011.

- Det store fokus, vi har haft på fravær, har givet gode resultater. Alene faldet i sygefravær fra 2011 til 2012 gav en besparelse på knap 14,5 millioner kroner. Dertil kommer, at færre sygedage giver et generelt bedre arbejdsmiljø på vores arbejdspladser. Vi ved, det virker, og første del med selve sygefraværet er under kontrol. Nu flytter vi så fokus mere over på at forebygge og skabe mere trivsel, siger Carl Holst (V), der er regionsrådsformand i Region Syddanmark.

En strategisk indsats

Det var den forrige regering, der i 2008 besluttede, at regionerne skulle nedbringe sygefraværet med 20 procent inden 2015. Hos Region Syddanmark er der især blevet arbejdet på den dialog, der foregår mellem leder og medarbejdere i forbindelse med en sygemelding.

Det har regionen blandt andet gjort med ’1-5-15-modellen’. Den går ud på, at der skal være kontakt mellem leder og medarbejder allerede den første dag, man melder sig syg. Medarbejderen skal melde sig syg direkte til chefen via telefonen, og så har chefen ansvaret for, at opretholde kontakten igen på dag 5 og 15, hvis ikke medarbejderen er tilbage.

- Med introduktionen af ’1-5-15’ i 2012 skete der et skifte i den måde, vi i regionen taler om sygefravær. Sygefravær er blevet noget ledere og medarbejdere tør tale åbent om. Og selvom ordningen oprindelig blev mødt med stor skepsis, så har den personlige kontakt mellem leder og medarbejder allerede fra første dag i høj grad været med til at nedbringe sygefraværet, siger Carl Holst.

Seks nye initiativer

Region Syddanmarks Koncern HR introducerer nu seks nye initiativer, der skal hjælpe regionen med at nedbringe sygefraværet endnu mere.

Initiativerne indebærer blandt andet brugen af ’Kom Godt Tilbage-modellen’, der systematiserer dialogen mellem lederen og den medarbejder, der skal genoptage arbejdet efter en længere sygefraværsperiode.

Regionens MED-udvalg skal også spille en større rolle og uddannes bedre til at håndtere sygefravær. Et større fokus på gravide indgår også i de nye initiativer. Der skal tilrettelægges bedre rammer og vilkår for gravide, så det ikke er hver anden gravide, som det ser ud i dag, der sygemeldes, inden de når til barselsorloven.

- De nye initiativer ligger i naturlig forlængelse af de tiltag, vi allerede har sat i værk. For skal vi endnu længere ned i fravær, kræver det et tæt samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne. Ikke blot om selve sygemeldingen men også tilknytningen til arbejdspladsen. Regionen vil fremadrettet arbejde på initiativer, der i fraværsperioden fokuserer på medarbejderens fortsatte tilknytning til arbejdspladsen, da vi ved, det er, hvad langt de fleste foretrækker, siger Carl Holst.

Yderligere informationer

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

Direktør Carsten Søgaard, HR, Region Syddanmark, telefon 2920 1770

APPFWU02V