Skip til primært indhold

Nye tolkemuligheder øger patientsikkerheden i Region Syddanmark

Tolkning i lægepraksis via skærm og webcam – også kaldet teletolkning – kan øge patientsikkerheden og samtidig spare millioner af kroner. Nyt projekt skal udbrede løsningen til lægepraksis i Syddanmark.

Teletolkning er en succes på sygehusene i Region Syddanmark, hvor eksempelvis Odense Universitetshospital i slutningen af 2013 anvendte skærm og webcam i 82 procent af alle tolkeopgaver.

De gode resultater vil Region Syddanmark udbrede til de 382 alment praktiserende og 158 speciallægepraksis i regionen. Derfor er regionen i øjeblikket i gang med et projekt, der skal sørge for, at 45 lægepraksis har installeret og taget videokonferenceudstyr i brug ved tolkebistand inden udgangen af 2014. Der er samtidig allerede planlagt et lignende projekt, der skal inddrage yderligere 45 lægepraksis i 2015.

Og der er mange fordele at hente ved øget brug af teletolkning, fortæller afdelingschef i Region Syddanmarks Praksisafdeling, Frank Ingemann Jensen:

- For det første kan teletolkning bidrage til at sikre tilgængelig tolkebistand i Region Syddanmark. Man sparer simpelthen tolkenes transporttid, så de har tid til at udføre flere tolkeopgaver, og det øger sikkerheden for patienter, der ikke taler dansk. For det andet vil vi med de nuværende takster for tolkebistand kunne spare 1 mio. kr. om året, hvis de praktiserende læger gør brug af teletolkning i blot halvdelen af tolkeopgaverne, siger han.

Opbakning blandt læger

Praktiserende læge i Faaborg Lars Kensmark har brugt det nye udstyr i et år. Han er meget positiv over for de nye muligheder, teletolkning bringer med sig:

- Teknisk set har det fungeret uden problemer. Vi var selvfølgelig spændte på at se, om teletolkning kunne konkurrere med den mere personlige tolkning med fremmøde i klinikken. Men nu hvor vi har vænnet os til det, vil jeg ikke bytte tilbage. Tolken er en mere diskret fagperson på denne måde, og selve konsultationen får mere plads. Og så kan man lukke for kameraet på tolkeudstyret, hvis man skal undersøge patienten, siger han.

Projektet har i øjeblikket installeret videokonferenceudstyr i 40 lægepraksis.

FAKTA:

  • Der er i alt 382 alment praktiserende og 158 speciallægepraksis i Region Syddanmark.
  • Ved udgangen af 2013 var der mulighed for teletolkning i 14 praksis i Region Syddanmark.
  • Sygehusene i Region Syddanmark brugte teletolkning i 65 procent af tolkeopgaverne ved udgangen af 2013.
  • Det vurderes, at der kan spares 1 mio. kr. årligt, hvis der i blot 50 procent af tolkeopgaverne i praksis bliver brugt teletolkning.

Billede af Lars Kensmark med udstyret til teletolkning:

Billede af Lars Kensmark

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Region Syddanmark, tlf. 7663 1381

Praktiserende læge Lars Kensmark, Lægerne i Holkegade, Faaborg, tlf. 3117 0644

APPFWU01V