Skip til primært indhold

Flag på halv stang den 18. april

Justitsministeriet har meddelt, at der bør flages med Dannebrog på halv stang fra statslige myndigheders bygninger den 18. april.

Region Syddanmark har tilbage i december 2012 stillet spørgsmål om flagning den 18. april 2014, som både er langfredag og 150-års dagen for Slaget ved Dybbøl.

Spørgsmålet til ministeriet opstod på baggrund af et fælles lokalt og regionalt ønske om at flage på hel stang med Dannebrog i Sønderborg Kommune den 18. april 2014. Og som afsendere af spørgsmålet var desuden Sønderborg Kommune, Hærens Sergentskole og Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle.

Justitsministeriet har nu svaret på forespørgslen, og i svaret hedder det bl.a., at de officielle flagdage er tilknyttet en særlig signalværdi, hvorfor der efter Justitsministeriets opfattelse skal særdeles tungtvejende grunde til, hvis en statslig institution ikke skal flage i overensstemmelse med de officielle flagdage.

Ifølge de officielle flagdage skal der flages på halv stang hele dagen langfredag.

I svaret fra ministeriet lyder det videre, at den officielle flagning langfredag i den henseende er særlig betydningsfuld.

Derfor finder Justitsministeriet, at der langfredag den 18. april 2014 bør flages med Dannebrog på halv stang fra statslige myndigheders bygninger i overensstemmelse med reglerne for flagning på de officielle flagdage.

Justitsministeriet bemærker i den forbindelse, at kommunale myndigheder, privatpersoner, virksomheder og organisationer mv. ikke har pligt til at følge flagningen på de officielle flagdage.

Region Syddanmark tager Justitsministeriets svar til efterretning og følger den linje, ministeriet har lagt.

De officielle flagdage er angivet i Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 33 af 20. maj 2009 om officielle flagdage.

For yderligere information:

Vicedirektør Lene Borregaard, Region Syddanmark, mobil 29201107.

APPFWU02V