Skip til primært indhold

Kim Brixen ny direktør på Odense Universitetshospital

Region Syddanmark ansætter Kim Brixen som ny direktør på Odense Universitetshospital.

Region Syddanmark har i dag ansat Kim Brixen som ny direktør på Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus.

Kim Brixen er 56 år og har en baggrund som overlæge og professor på Odense Universitetshospital. I de seneste syv år har Kim Brixen også været leder af Klinisk Institut på Syddansk Universitet. Kim Brixen vil i direktionen blandt andet få opgaver indenfor kræftområdet, højtspecialiserede funktioner og forskning.

Afløser Henrik Villadsen

I stillingen afløser han Henrik Villadsen, som 1. marts rykkede til Sjælland for at blive sygehusdirektør for Roskilde og Køge Sygehuse.

- Med Kim Brixen får vi en direktør med solid erfaring fra det højt specialiserede område og den forskning, der knytter sig til det. Det er også i forhold til forskningsområdet, at Kim Brixen har præsteret bemærkelsesværdige ledelsesmæssige resultater. Det har været med til at bringe OUH frem til det flotte niveau, det er på i dag. Og så er jeg overbevist om, at Kim Brixen vil kunne bidrage til at forløse det store potentiale, der vil være ved at universitet og universitetshospital bringes fysisk tættere sammen om nogle år, siger Jens Elkjær, der er sundhedsdirektør i Region Syddanmark.

Samarbejde og forskning

Administrerende sygehusdirektør på Odense Universitetshospital, Jane Kraglund, ser frem til samarbejdet med Kim Brixen:

- Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Kim i sygehusledelsen. Vi har arbejdet sammen i mange år efterhånden, og jeg og de øvrige direktionsmedlemmer ved, at Kim supplerer os godt. Vi ser frem til at komme i gang med det fremadrettede samarbejde.

Kim Brixen glæder sig også til at komme i gang:

- Jeg glæder mig meget til at blive en del af OUHs direktion og medvirke til den fortsatte udvikling af både de kliniske funktioner og forskningen. OUH er inde i en meget positiv udvikling. På den forskningsmæssige side har man blandt andet fordoblet antallet af professorer og PhD-studerende samt den forskningsmæssige produktion i form af publikationer. Etablering af Nyt OUH og den planlagte sammenbygning med Syddansk Universitet vil skabe helt unikke rammer for dynamik. I de seneste år har jeg i kraft af mit nuværende job som institutleder især været involveret i den forskningsmæssige opbygning, og jeg ser frem til at videreføre dette arbejde i min nye rolle, således at OUH kan udbygge og fastholde de højtspecialiserede funktioner, der jo netop kendetegner et universitetssygehus. Samtidig ser jeg frem til at udvide samarbejdet med regionshospitalerne ikke mindst på forskningsområdet, siger Kim Brixen, ny direktør på OUH.

Kim Brixen begynder i sit nye job 1. september 2014. Der var 10 ansøgere til stillingen.

Fakta

Udover Kim Brixen består direktionen på Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus fremover af: Administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund, direktør Judith Mølgaard, direktør Peter Fosgrau, direktør Jens Peter Steensen og direktør Peder Jest.

De refererer alle direkte til sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Jens Elkjær.

Odense Universitetshospital har 1.115 sengepladser og cirka 1 mio. ambulante besøg om året. Der er cirka 9.500 ansatte og driftsbudgettet er på cirka seks milliarder kroner.

Fakta om Kim Brixen

Kim Brixen er født i Århus. Han er 56 år, uddannet læge fra Århus Universitet i 1984 og har en Ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet fra 1996. I 1999 blev han speciallæge i endokrinologi og i 2010 blev han udnævnt til professor i osteoporose.
Han har en solid videnskabelig produktion bag sig med mere end 220 videnskabelige publikationer, har været vejleder for en række PhD-studerende og har tidligere været formand for dansk Knoglemedicinsk Selskab og siden Dansk Endokrinologisk Selskab.

Siden 1998 har Kim Brixen været ansat på OUH som førstereservelæge og sidenhen som overlæge på Endokrinologisk Afdeling på OUH. Aktuelt kommer Kim Brixen fra en stilling som institutleder ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet.

Foto af Kim Brixen

Yderligere oplysninger

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

Administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund, Odense Universitetshospital, mobil 28 99 32 40

Ny direktør Kim Brixen, mobil 51 20 97 87

APPFWU01V