Skip til primært indhold

Sygehusbyggerier i Aabenraa bliver forsinkede

Af forskellige årsager bliver byggeriet af både akutsygehuset og det psykiatriske sygehus i Aabenraa forsinket. Dertil kommer, at byggeriet af første fase af det nye akutsygehus bliver op til 30 millioner kroner dyrere end først forventet.

Region Syddanmarks sygehusbyggerier i Aabenraa bliver forsinkede. Byggeriet af den første del af akutsygehuset – den såkaldte Fase 1 – vil komme til at koste mere og har taget længere tid end totalrådgiverne Creo Arkitekter og Aarhus Arkitekterne havde lagt op til.

Årsagen til forsinkelsen og fordyrelsen er mangelfuld planlægning og fejl og mangler i projektmaterialet fra totalrådgiverens side samt dårligt byggevejr med meget regn og en lang vinter mellem 2012 og 2013.

Løbende orientering til regionsråd

Regionsrådet i Region Syddanmark bliver hvert kvartal orienteret om sygehusbyggerierne i regionen. På regionsrådsmødet i december 2013 fik regionsrådet besked om, at byggeriet i Aabenraa bliver forsinket, og at forsinkelserne kommer til at betyde, at Fase 1 måske først kan tages i brug i slutningen af oktober 2014.

Efterfølgende har totalrådgiveren orienteret sygehusbyggeriets styregruppe om, at byggeriet også bliver dyrere.

Region Syddanmark vurderer, at byggeriet vil komme til at koste op til 30 millioner kroner mere end forventet. Totalrådgiveren har estimeret, at overskridelsen vil være på omkring 60 millioner i forhold til det budget, som de skulle overholde. Men da Region Syddanmark har penge i reserve, og samtidig mener, at nogle af totalrådgiverens estimater er for høje, vurderer regionen, at beløbet kan halveres.

- Vi er i sagens natur på ingen måde tilfredse med det materiale, som totalrådgiveren har leveret. Vi har dog forhåbninger om, at overskridelsen ikke bliver så stor, som totalrådgiveren forventer, siger formand for Region Syddanmarks innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S).

Undersøger erstatningsmulighed

Region Syddanmark er ved at undersøge mulighederne for at søge erstatning fra totalrådgiverne, og innovationsudvalgsformanden er fortrøstningsfuld.

- Vi mener, at vi har juridisk rygdækning til at kræve, at totalrådgiverne dækker en del af de udgifter, der er forbundet med en forsinkelse. Deres mangelfulde rådgivning har været med til at forsinke projektet og dermed fordyre det, siger Karsten Uno Petersen.

Medarbejderne er orienterede

Forsinkelsen får også betydning for medarbejderne, der ikke som planlagt kan flytte fra Haderslev Sygehus til de nye faciliteter før senest oktober 2014. De berørte medarbejdere har fået besked om forsinkelsen. 

Patienterne kommer ikke til at mærke noget til problemerne, udover at de skal vente lidt med at få glæde af de nye faciliteter i Aabenraa.

Påvirker resten af byggeriet

Region Syddanmark har netop udpeget totalrådgiverne for anden og sidste del af byggeriet – den såkaldte Fase 2. Fordyrelsen af Fase 1 kommer til at få betydning for, hvor mange penge, der kan sættes af til den sidste del af sygehusbyggeriet.

De endelige konsekvenser bliver afklaret i løbet af 1. kvartal, hvor totalrådgiverne sammen med regionen vil få overblik over detaljerne, ligesom regionsrådet løbende vil blive holdt orienteret.

Også forsinkelser på psykiatrisygehusets byggeri

Forsinkelsen på fase 1 af akutsygehuset får betydning for fase 1 af psykiatribyggeriet i Aabenraa, som omfatter et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium på cirka 2.000 kvadratmeter. En del af ambulatoriet skal være integreret i somatikkens familiehus. Ambulatoriet var planlagt til at stå færdig i januar 2014, men forsinkelse på fase 1 af somatikkens projekt skubber indflytningen til juni 2014.

Også opstarten af fase 2 af psykiatribyggeriet er forsinket. Fase 2 omfatter opførelse af alle øvrige psykiatriske døgnfunktioner og ambulatorier. Forsinkelsen betyder, at fase 2 er klar til indflytning i juni 2015. Forsinkelsen er på cirka fire måneder og skyldes primært forsinket opstart af betonelementleverancen. Der er rejst to voldgiftssager i sammenhæng med psykiatrisygehusets byggeri.

- Det er ærgerligt, at psykiatrisygehusets byggeri forsinkes, men vi gør selvfølgelig alt for at begrænse konsekvenser og gener. Der er udarbejdet en ny tidsplan for fase 2, og vi ser nu frem til tage det flotte nye byggeri i brug i sommeren 2015, siger formand for psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF). 

Forretningsudvalget og medarbejderne i psykiatrien er orienterede om forsinkelsen, der ikke berører patienterne. De vil fortsat blive behandlet der, hvor de plejer. De må dog vente lidt længere på at få glæde af de nye faciliteter i Aabenraa. Region Syddanmark forventer ikke på nuværende tidspunkt, at psykiatribyggeriet bliver dyrere end planlagt. 

Fakta om byggeriet af akutsygehuset i Aabenraa

Byggerierne på det nye akutsygehus i Aabenraa kommer til at foregå i to omgange – også kaldet faser. Fase 1 er allerede påbegyndt, og i 2014 tager sygehuset de første nye bygninger i brug. Prisen for Fase 1 var planlagt til omkring 550 mio. kroner, og arealet bliver 22.000 kvadratmeter.

 • Familiehus
 • Akutmodtagelse
 • Hjertemedicinske afsnit
 • Køkken og restaurant
 • Varemodtagelse
 • Sterilcentral
 • Hovedindgang
 • 122 nye senge i enestuer
 • 66 ambulatorierum
 • Laboratoriecenter der indrettes efter nyeste principper for driften
 • Ny intensivafdeling på 13 senge
 • Sengecentral
 • Udvidelse af varemodtagelsen
 • Helikopterlandingsplads
 • Kapel

Fakta om byggeriet af psykiatrisygehuset i Aabenraa

Psykiatrisygehusets byggeri er i to etaper: Første etape omfatter et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i forlængelse af det somatiske familiehus. Ambulatoriet bygges tæt på det somatiske familiehus, hvilket øger mulighederne for samarbejde på tværs samt fokus på både fysiske og psykiske symptomer. Derudover bliver der plads til dagfunktion og skole.
Anden etape omfatter opførelse af alle øvrige psykiatriske døgnfunktioner og ambulatorier i nær sammenhæng med det somatiske sygehus. Byggeriet står færdigt sommeren 2015.
Det samlede areal bliver på 20.000 kvadratmeter, og der er øremærket 474 mio. kroner til byggeriet.

Yderligere information

Om akutsygehuset i Aabenraa

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Innovationsudvalget i Region Syddanmark, mobil 21 63 11 93

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

Om psykiatrisygehuset i Aabenraa

Udvalgsformand Thies Mathiesen (DF), Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, mobil 40 40 77 46

Anlægschef i psykiatrien, Torben Kyed Larsen, Region Syddanmark, mobil 29 20 10 21

APPFWU02V