Skip til primært indhold

Sorggrupper for forældre ved spædbarnsdød

Region Syddanmark skal i fremtiden etablere sorggrupper ved regionens fødesteder i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderjylland. Det besluttede regionens Sundhedssamordningsudvalg at anbefale regionsrådet på deres møde tirsdag. Sorggrupperne er tiltænkt forældre, der mister et spædbarn. Sorggrupperne skal hjælpe familierne med at komme psykisk godt igennem en meget svær tid.

Når forældre mister et spædbarn eller mister et foster under graviditeten, går de en svær tid i møde. Den svære tid vil Region Syddanmark gerne hjælpe dem igennem, og derfor vil regionens Sundhedssamordningsudvalg efter dagens udvalgsmøde anbefale regionsrådet, at der etableres sorggrupper for forældre, der mister et barn, fire steder i regionen.

- At miste et spædbarn eller et foster er en så traumatisk oplevelse, at vi fra regionens side meget gerne vil gå ind og støtte op om forældrene. Derfor indstiller vi til regionsrådet, at vi opretter fire sorggrupper, hvor professionelle sundhedsmedarbejdere skal tage hånd om og guide forældrene gennem tiden efter tabet, siger Bo Libergren (V), der er formand for Sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark.

185 par kan få hjælp

Region Syddanmark har på baggrund af tidligere års optællinger af spædbarnsdød vurderet, at ca. 185 par årligt vil kunne få brug for det nye tilbud.

- Parrene vil blive inddelt i grupper på 4-6 par og indgå i et forløb på syv uger, hvor der vil være fokus på for eksempel sorg, familiens reaktioner, parforhold og fremtiden. Det er vores forhåbning, at de ramte familier vil kunne finde professionel hjælp og omsorg i de nye sorggrupper og dermed komme ud af en svær tid med mod på fremtiden, siger Bo Libergren.

Gruppeforløb på syv uger

Sorggrupperne vil først og fremmest blive gennemført som gruppeforløb, men der kan blive tale om individuelle forløb for kvinder eller par, der ikke magter at deltage i en gruppe.

Forløbene vil blive ledet af to særligt uddannede gruppeledere på hvert sygehus. Gruppelederne vil være medarbejdere med stor erfaring på området suppleret med en terapeutisk efteruddannelse, så de er rustet til arbejdet med kvinder og forældrepar i krise.

Prisen for de fire nye sorggrupper ligger på 1,6 millioner kroner årligt, og hvis regionsrådet godkender dem på deres næste møde 24. februar, vil sorggrupperne blive oprettet fra den 1. april 2014.

Fakta:

Regionsrådet har i forbindelse med budgetforliget om 2014 budgettet aftalt at etablere sorggrupper på fire adresser i regionen.
Sorggrupperne vil komme til at ligge i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderjylland. Grupperne oprettes, hvis der kan samles 4-6 par på samme matrikel. Hvis der er færre par, vil fødestederne samarbejde på tværs, så alle kan få et tilbud - uanset hvor man bor i regionen.
Henvisning til sorggrupperne foregår via fødestedets personale i forbindelse med konkrete hændelser.

Yderligere informationer:

Formand Bo Libergren (V), Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, telefon 29 20 18 00
Direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark, telefon 21 72 66 87 

APPFWU01V