Skip til primært indhold

Danmarks første testmiljø for velfærdsteknologi indviet

Region Syddanmark åbnede onsdag 17. december banebrydende udviklings- og testlaboratorier for velfærdsteknologiske løsninger.

Politikere, borgere, plejepersonale og virksomheder. De var der alle, da Region Syddanmark indviede CoLab Denmark onsdag 17. december.

Og det var ikke tilfældigt. For CoLab Denmark er en fælles samarbejdsplatform, der går på tværs af de forskellige offentlige sektorer og mellem det offentlige, borgerne og virksomheder.

- CoLab Denmark er stedet, hvor vi skal udvikle det bedste fra virksomhederne og det bedste fra det offentlige og skabe gode innovative velfærdsløsninger. På den måde kan vi højne kvaliteten i behandlingen af vores patienter og borgere, skabe mere tilfredse medarbejdere og patienter, ja, blive mere effektive og skabe flere arbejdspladser og vækst, sagde Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Data på tværs

Med CoLab Denmark går de offentlige driftsorganisationer sammen på tværs af sektorer og stiller sig som én sammenhængende partner til rådighed for samarbejde med virksomheder om udvikling og test af fremtidens velfærdsløsninger.

CoLab Denmark er det første testmiljø af sin art herhjemme og består af fem CoLabs, der er udviklings- og testlaboratorier i tilknytning til regionens fem sygehuse og kommunerne, samt et Plug & Play Lab, der er indrettet hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense.

Plug & Play Lab er blevet til i tæt partnerskab med bl.a. GTS-instituttet DELTA (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter), der har til opgave at servicere danske og internationale virksomheders højteknologiske produktudvikling med rådgivnings- og testfaciliteter i hele Danmark. Med det nye CoLab samarbejde får virksomhederne nu også mulighed for at teste og certificere deres løsninger på tværs af sundhedssystemerne.

Borgerne er medudviklere

Udover det tekniske skal produktet også kunne stå sin prøve i den hverdag, hvor løsningen skal bruges. Her kommer de fem udviklings- og testlaboratorier i spil. Løsningerne bliver nemlig testet af borgere, patienter og personale, der alle på den måde bliver medudviklere af produktet.

- Nye teknologier i sig selv er ikke svaret. Sundhedsvæsenet har snarere brug for teknologiske løsninger, der på efterspurgte områder kan løse konkrete udfordringer. Og for at nå dertil er det afgørende, at løsninger kan udvikles og afprøves i de daglige elementer, de skal bruges i, sagde Jacob Stengaard Madsen, psykiatri- og socialdirektør og konstitueret regionsdirektør i Region Syddanmark.

Det bedst mulige liv

Det første udviklings- og testlaboratorie, der er gået i luften, er inden for psykiatri- og socialområdet. CoLab Recovery & Rehab, hedder det, og består af et hverdagstestpanel af rigtige patienter og pårørende, som skal sparre med virksomhederne om at udvikle fremtidens løsninger inden for netop dette område.

- CoLab Recovery & Rehab åbner op for helt nye muligheder inden for social- og psykiatriområdet i og med, at vi får forretningssiden – altså virksomhederne – med. Det kan åbne op for helt nye og innovative løsninger som svar på nogle af de udfordringer, vi har i dagligdagen, sagde Jacob Stengaard Madsen.

Samarbejdet på tværs af offentlige aktører, borgere og virksomheder har som ypperste formål at skabe bedre kvalitet for borgerne uanset, hvor i systemet de så end befinder sig.

- Der er uanede muligheder i at arbejde på tværs indenfor sundhedsområdet. Det handler om at have fokus på borgeren, og for borgeren er det fuldstændig uinteressant, om det er stat, region eller kommune, der leverer en ydelse. Det afgørende er at få den bedst mulige behandling og pleje, så man kan leve det bedst mulige liv, sagde Anker Boye (S), borgmester i Odense Kommune, der er en af partnerne bag CoLab Denmark.

Hestelængder foran

Set med erhvervsmæssige briller er CoLab Denmark med udviklings- og testlaboratorier og Plug&Play Lab et helt unikt tilbud – også i internationale sammenhænge.

- Det er et stærkt setup, hvor virksomhederne kan få en hurtig og nem adgang til at afprøve sundheds- og velfærdsteknologiske produkter direkte på kommuner og regioners systemer. Udover den danske efterspørgsel oplever vi allerede international interesse fra bl.a. USA, Norge og Sverige. Dette vil kun sætte yderligere skub i at få vores unikke skandinaviske samfundsmodel gjort til et attraktivt udviklingsområde og en potentiel eksportsucces for vores virksomheder. Vi er hestelængder foran fx USA og Japan på dette område med at knytte vores systemer sammen. Og det skal vi udnytte, sagde Claus Nielsen, forretningsudviklingschef for sundhed & velfærdsteknologi hos DELTA og viceformand i Europa for den globale mobile sundhedsindustri-alliance Continua.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, tlf. 4032 5210

Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, tlf. 2920 1020

Borgmester Anker Boye (S), Odense Kommune, tlf. 4075 3333

Forretningsudvikler Claus Nielsen, DELTA, tlf. 6116 0974

APPFWU01V