Skip til primært indhold

Syddanske byer taber terræn

De fleste af de større syddanske byer vokser, men i resten af landet vokser byerne endnu mere. Samtidig udfordrer den generelle vandring fra land til by landområderne i Syddanmark.

Det er de større danske byer, som primært driver og er en slags motor for vækst. Og da nye tal fra Region Syddanmark viser, at befolkningstilvæksten i de større syddanske byer er svagere end i andre danske byer med tilsvarende størrelse, er der en særlig udfordring her.

Hvordan udviklingen i Syddanmark og i de syddanske byer kan løftes, er et af temaerne, som vil blive drøftet, når regionens udvalg for regional udvikling hen over efteråret besøger regionens 22 kommuner. Formålet med møderne er at finde fælles indsatsområder, hvor kommunerne og regionen kan arbejde sammen om at løse de syddanske udfordringer. Og det store formål er en vækst- og udviklingsstrategi.

- Man kan sige, at de større byer er rygraden både i regionen og i de kommuner, byerne ligger i. Så her er en udfordring, vi kan gøre noget ved sammen med kommunerne, siger Stephanie Lose (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, som tirsdag den 19. august tager hul på efterårets rundtur til regionens 22 kommuner. 

De syddanske storbyer

Der er en bevægelse i samfundet fra land mod by, og de danske byer oplever derfor generelt set en befolkningstilvækst. Men ikke alle byer vokser lige meget. Der er en relativ lav befolkningstilvækst i flere større byer i Syddanmark. 

Odense har en pæn befolkningstilvækst på fire procent, men væksten er næsten dobbelt så stor i Aarhus og Aalborg. Og Esbjerg går endda lidt tilbage med en befolkningstilvækst fra 2006 til 2014 på minus 0,4 procent.

Vejle og Kolding er vokset mere med henholdsvis 6,6 procent og 4,9 procent, hvilket er en fin vækst i sammenligning med andre danske byer med 40.000 til 60.000 indbyggere.

Hvis man sammenligner alle danske byer med 20.000 til 40.000 indbyggere, så hører Haderslev, Fredericia, Sønderborg og Svendborg til blandt dem, der har den laveste vækst.

Vigtigt at arbejde sammen

- Det er ikke bare Syddanmark, som er udfordret, når det gælder vækst og udvikling. Sådan ser billedet ud over det meste af landet. Men nogle steder er det vanskeligere end andre steder, og det skal vi have sat ind overfor i samarbejde med kommunerne og de øvrige aktører, der kan og vil være med til at skabe fornyet vækst, slår Stephanie Lose fast forud for besøgene.

Strategi for vækst og udvikling

Samtidig med at politikerne holder møder med kommunerne, har Syddansk Vækstforum i efteråret temamøder om regionens erhvervsmæssige udfordringer. Hele processen skal i 2015 munde ud i en regional strategi for vækst og udvikling i Region Syddanmark inden for emnerne infrastruktur, erhvervsudvikling, turisme, uddannelse, beskæftigelse, udvikling i byerne, landdistrikterne og yderområderne, natur og miljø, rekreative formål, kultur og grænsesamarbejde.

Det gode liv uden for byerne

- Også uden for byerne er der udfordringer, når det gælder om at skabe vækst, men vi skal ikke glemme, at landområderne rummer mange andre muligheder for at skabe et godt liv for de mennesker, der bor der, siger Stephanie Lose og tilføjer: - Der er ikke kun én vej til eller ét sted at leve det gode liv, og det skal den regionale strategi for vækst og udvikling i Region Syddanmark også afspejle.

Den første kommune, som får besøg af regionspolitikerne, er Svendborg, og det foregår tirsdag den 19. august.

Se illustration af befolkningstilvæksten i Syddanmark.

For yderligere oplysninger:

Formand for Udvalget for Regional Udvikling Stephanie Lose (V),
Region Syddanmark, mobil 2533 0982

Afdelingschef Rune Stig Mortensen, Strategi og Analyse,
Region Syddanmark, mobil 2920 1160

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V