Skip til primært indhold

Samarbejde skal styrke mænds sundhed

Region Syddanmark har igår indgået en samarbejdsaftale med Forum for Mænds Sundhed. Aftalen skal medvirke til, at mænds sundhed kommer på niveau med kvinders.

Danske mænd lever tre til fem år kortere end danske kvinder. Hver gang der dør 100 kvinder af kræft, dør der 140 mænd. Når der dør 100 kvinder af hjertekarsygdomme, dør der 150 mænd, og når der dør 100 kvinder af lungesygdomme, dør 134 mænd. Mænd begår selvmord tre gange så hyppigt som kvinder, og mænd registreres og behandles kun halvt så ofte for depression som kvinder.

Listen over uligheden i sundheden mellem kvinder og mænd er lang, og det er på den baggrund, at regionsrådet i Region Syddanmark igår har indgået en samarbejdsaftale med Forum for Mænds Sundhed.

Formålet med samarbejdet er at forbedre mænds sundhed og at understøtte initiativer og forskning, der sætter fokus på, hvordan sundheden kan forbedres, for eksempel ved at få mænd til at gå mere til læge:

- Mænd går sent til læge ved symptomer og sygdom, og det er med til at fastholde uligheden i den fysiske og mentale sundhed, når vi sammenligner med kvinder. Derfor er det oplagt, at vi i samarbejde med Mænds Forum for Sundhed får arbejdet med, hvordan sundhedsvæsnet kan blive bedre til at pejle og at tage hånd om disse mænd, siger Pierre Topaz (S), der er formand for regionens Ligestillingsudvalg.

Indholdet i samarbejdet aftales løbende, og Ligestillingsudvalget drøfter i løbet af efteråret initiativer, der kan samarbejdes om.

Fakta om Mænds Forum for Sundhed

  • Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab, der samler interesseorganisationer, faglige organisationer, virksomheder, patientforeninger, forskningsmiljøer, regioner, kommuner og medier mv.
  • Forummet arbejder ud fra en vision om at styrke mænds fysiske og mentale sundhed gennem målrettede indsatser, der både retter sig mod den enkelte mand og de sundhedsprofessionelle omkring ham, og udvikler  praksis på en måde, der sikre bedre forebyggelse, behandling og rehabilitering for mænd i alle aldre.
  • Målet er at styrke aktører, sundhedspersonale og manden selv gennem at skabe opmærksomhed, opkvalificere personale i sundhedsvæsenet og at etablere en stærk platform.
  • Der er et særligt fokus på udsatte mænd, hvor der er en dokumenteret høj risiko for sygdom, men også de største potentialer for at skabe mere lighed i sundhed.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Pierre Topaz (S), Ligestillingsudvalget,
Region Syddanmark, mobil 2944 7033

APPFWU02V