Skip til primært indhold

Hotline hjælper syddanske patienter med digitale indkaldelser

De syddanske sygehuse holder gradvist op med at sende indkaldelser ud som almindelige breve og vil i stedet sende indkaldelserne til borgernes digitale postkasser. Patienter, der ikke allerede er tilmeldt Digital Post, kan fra mandag få hjælp hos Hotline Syddanmark.

Region Syddanmark har indgået en aftale med Hotline Syddanmark, så patienter, der ikke allerede er tilmeldt Digital Post eller er i tvivl om, hvordan det fungerer, kan få hjælp og vejledning over telefonen.

Senest 1. november skal alle borgere nemlig have tilmeldt sig Digital Post, så de kan modtage post fra det offentlige.

Det drejer sig for eksempel om breve fra kommunen, men også indkaldelser til undersøgelser på Region Syddanmarks sygehuse vil gradvist overgå til kun at blive sendt til borgernes digitale postkasser. 

Borgerne skal med andre ord vænne sig til, at breve fra sygehuset med vigtige informationer eller datoer skal hentes på borger.dk eller på e-Boks og ikke længere kommer med postbuddet.

Rådgiver ikke om personlige spørgsmål

Hvis en borger ringer med personlige spørgsmål om deres konkrete sag, for eksempel ombooking af tider, refusion af kørsel, klager eller frit sygehusvalg, kan Hotlinens medarbejdere ikke rådgive borgeren, men vil i stedet henvise til rette instans, eksempelvis sygehuset eller patientkontoret.

Aftalen mellem Region Syddanmark og Hotline Syddanmark træder i kraft på mandag 18. august 2014, og herefter vil hotlinen være åben fra kl. 9.00 – 21.00 mandag til torsdag og søndag fra kl. 15.00 – 21.00. Man kan også henvende sig i sin hjemkommune i kommunens åbningstid.

Det er 19 syddanske kommuner, der står bag Hotline Syddanmark.

Hotlinen yder vejledning i forhold til de digitale selvbetjeningsløsninger, kommunerne og det offentlige stiller til rådighed.

Hotlinens telefonnummer er 79 96 50 05

Yderligere information:

Direktør i Sundhed Per Busk, Region Syddanmark, mobil: 21 72 66 87

Borgerservicechef Jane Ussing, Vejen Kommune, 7996 6500 eller mobil 3017 0870

APPFWU02V