Skip til primært indhold

Vil have inklusion undersøgt

Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg ønsker en nærmere undersøgelse af, om den øgede inklusion i folkeskolen påvirker den psykiske sundhed hos unge, der starter på ungdomsuddannelserne. Undersøgelsen bør laves i samarbejde med kommunerne.

Hvordan påvirker inklusionen i folkeskolen den psykiske sundhed hos de unge, når de går i gang med ungdomsuddannelserne? Er der elever, der allerede i folkeskolen får grundlagt en psykisk uligevægtighed på grund af inklusionen, som de trækker videre med over på ungdomsuddannelserne? 

Thies Mathiasen (DF), der er formand for Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg, har en klar fornemmelse af, at inklusionen i folkeskolen i nogle tilfælde påvirker den psykiske sundhed hos elever, der starter på ungdomsuddannelserne.

Derfor har han sammen med det øvrige udvalg sat sig for at få lavet en undersøgelse, der kan be- eller afkræfte hans formodning:

- Jeg synes, at vi begynder at se tegn på, at nogle elever ikke er hverken fagligt eller psykisk rustede til at gennemføre en ungdomsuddannelse, fordi de ikke har fået den fornødne basisuddannelse og ballast i folkeskolen. Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi får lavet en grundig undersøgelse af, hvilke konsekvenser inklusionen har for den enkelte, siger han.

I tæt samarbejde med kommunerne

Psykiatri- og socialudvalget ønsker at undersøgelsen laves i tæt samarbejde med kommunerne, der har ansvaret for folkeskolerne og foreslår, at det bliver en længerevarende undersøgelse, der strækker sig over måske fire år.

Region Syddanmark har i perioden 2013-16 afsat midler til systematisk at få igangsat initiativer, der kan øge trivslen på ungdomsuddannelserne i regionen. Det er i den sammenhæng, at Thies Mathiasen ønsker undersøgelsen gennemført.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V