Skip til primært indhold

Syddanske akutpatienter skal have en plan inden for fire timer

Syddanske patienter, der bliver indlagt akut på én af sygehusenes fælles akutmodtagelser, skal have lagt en behandlingsplan inden for fire timer efter at de er blevet indlagt. Det er et af målene i den nye sundhedsplan for Region Syddanmark, som regionsrådet vedtog i dag.

Når man bliver akut syg i Region Syddanmark og bliver indlagt på én af de fem fælles akutmodtagelser i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg eller Aabenraa, skal man have lagt en plan for sit behandlingsforløb inden for fire timer. Det er et af 23 konkrete mål i den nye sundhedsplan for Region Syddanmark, som regionsrådet vedtog i dag. Målet om en behandlingsplan inden for fire timer skal nås inden udgangen af 2014, og regionsrådet vil løbende følge op på, at målet bliver opfyldt.

- Tanken med de nye akutmodtagelser på de store sygehuse er netop at speede processerne op. Akutte patienter skal ikke vente. De skal hurtigt have en diagnose, så de kan komme i gang med en behandling. Med sundhedsplanen siger regionsrådet til sygehusene: Vi ønsker, at akutte patienter skal have en behandlingsplan inden for fire timer, og det er et mål, vi vil følge op på. Det samme gør vi med de 22 andre mål, vi har sat op, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Et andet af målene er at gøre indlæggelserne på sygehusene så korte som muligt – for eksempel ved at patienterne bliver udskrevet direkte fra den fælles akutmodtagelse. Målet er således, at 70 procent af de akutte patienter udskrives direkte fra den fælles akutmodtagelse, så kun 30 procent skal indlægges på en specialafdeling. Tanken er, at dedikere specialafdelingerne til patienter, der virkelig har brug for specialbehandling.

Vejviser for det syddanske sundhedsvæsen

Sundhedsplanen for Region Syddanmark er en samlet plan for, hvordan Region Syddanmark ønsker at organisere det syddanske sundhedsvæsen, og hvordan de mange søjler i sundhedsvæsenet skal spille godt sammen Det handler om at skabe sammenhæng mellem de praktiserende læger, sygehusene – både de somatiske og de psykiatriske, det præhospitale beredskab og de sundhedopgaver, som kommunerne har. I sundhedsplanen sætter regionen særlig fokus på følgende temaer: Sammenhæng i patientforløb – både internt på sygehusene samt på tværs af sektorer, patientinddragelse, lighed i sundhed, kvalitetsudvikling og sundhedsinnovation og forskning.

- Sundhedsplanen er en slags vejviser for, hvor det syddanske sundhedsvæsen skal hen, og planen er et af de redskaber, vi bruger til at tænke på tværs af hele vores fælles sundhedsvæsen. Derfor er vi også meget tilfredse med den generelle opbakning, der har været til planen fra de mange interessenter på sundhedsområdet. Nogle kommuner har udtrykt bekymring for om hurtig behandling og udskrivning kommer til at belaste den kommunale hjemmehjælp. Den frygt, mener jeg dog, er ubegrundet. Erfaringen viser, at jo tidligere en patient bliver udredt og kommer i behandling, jo hurtigere kommer patienten sig også oven på indlæggelsen – og det mindsker risikoen for genindlæggelse, siger Carl Holst.

Sundhedsplanen har været i høring siden maj i år, og der er kommet 43 høringssvar til planen fra blandt andet sundhedsstyrelsen, samarbejdsudvalg, kommuner, fagforeninger, patientforeninger og faglige råd. De mange høringssvar er indarbejdet i den endelige sundhedsplan,  som regionsrådet vedtog i dag.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU01V