Skip til primært indhold

Ét nummer til skadevisitation og vagtlæge

Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog i går en plan, der betyder, at borgerne i regionen kun skal huske på ét nummer, når de har brug for vagtlæge eller skadebehandling på sygehus.

Rrrring, rrrring, rrrring!

200.000 gange om året vil telefonerne ringe hos visitationssygeplejersker og vagtlæger, når de pr. 1. april 2014 sidder klar ved telefonerne for at henvise Region Syddanmarks borgere til den rigtige hjælp.

Sygeplejerskerne og vagtlægerne er en nemlig en del af den plan, som Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog mandag 23. september, der redegør for, hvordan regionen vil visitere patienter, når de eksempelvis skal på skadestuen.

I Region Syddanmark har man udviklet en model, hvor borgerne også bruger det nuværende vagtlægenummer 70 11 07 07 til skadevisitation.

I dagtiden fra 8 til 16 kommer borgerne i kontakt med sygeplejersker, der har mulighed for at drøfte henvendelserne med en læge, inden de henviser dem. Uden for normal åbningstid fra 16 til 8 er det vagtlægerne, der henviser borgerne.

- Vi har lavet en fin model, der mindsker bøvlet for sundhedspersonalet, og ved at borgerne kun skal huske på ét nummer, så ulejliger vi dem mindst muligt. Det er enhver politikers fornemste opgave, når vi indfører nye tiltag i samfundet i almindelighed og sundhedsvæsenet i særdeleshed, siger Thyge Nielsen (V).

Esbjerg bliver centrum

Det bliver sygeplejersker fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, der skal tage imod syddanskernes opkald og henvise dem til skadestuerne i dagtimerne, og det er ifølge formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), et oplagt valg:

- Sygehuset i Esbjerg har været et naturligt valg for vores visitation. Vi vil gerne udnytte de erfaringer og kompetencer, som sygehusene har opbygget, og i Esbjerg har de har allerede gjort sig nogle erfaringer og overvejelser i forhold til at betjene borgere, der henvender sig telefonisk om skader, forklarer Poul-Erik Svendsen.

Visitationen skal dirigere patienterne i den rigtige retning. Det vil sige, at patienterne bliver tilset af de mennesker, der kan hjælpe dem bedst, hvad enten det så er hos den praktiserende læge, på skadestuen eller derhjemme.

En aftale med Regeringen

Regeringen og Danske Regioner er i økonomiaftalen blevet enige om, at patienter i hele Danmark frem mod foråret 2014 skal visiteres, inden de dukker op på skadestuerne rundt om i landet.

Det vurderes, at Region Syddanmarks model vil medføre en merudgift på 18 - 19 mio. kr. om året til sygeplejerskeløn og honorarer til praksissektoren mv. Disse udgifter bliver i første omgang dækket af en meraktivitetspulje, og når effekten af visitationen ligger klar, så skal den endelige finansiering på plads.

Fakta:

  • Fem sygeplejersker vil sidde klar til at henvise opkald fra patienter i tidsrummet 8 – 16. Region Syddanmark forventer 74.000 henvisningsopkald til sygeplejerskerne om året
  • Vagtlægerne vil sidde klar til at henvise opkald fra patienter i tidsrummet 16 – 8. Region Syddanmark forventer 126.000 henvisningsopkald til vagtlægerne om året. Foruden de 126.000 henvisningsopkald vil vagtlægerne også fortsat modtage 600.000 henvendelser om året fra borgere, der søger hjælp specifikt ved vagtlægen.
  • Udgiften til ordningen forventes at være 18 – 19 mio. kr.

Yderligere information:

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, mobil 2920 1200
Akut- og Ø-udvalgsformand Thyge Nielsen (V), Region Syddanmark, mobil 2031 3624
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

APPFWU02V