Skip til primært indhold

Grænsesamarbejdet tager på højskole

jUNG zuSAMMEN 2014 inviterer 50 danske og 50 tyske unge på højskole. Opholdet skal munde ud i, at de unge kommer med forslag til grænseregionens fremtidige udvikling. Deres beslutningsforslag vil blive fremlagt for landdagen i Kiel og regionsrådet i Region Syddanmark.

Der er nu åbnet for ansøgninger til højskoleopholdet jUNG zuSAMMEN 2014, hvor 50 danske og 50 tyske unge i alderen 18-25 år skal mødes og drøfte idéer om grænseregionens udvikling og fremtid. Det to uger lange højskoleophold finder sted 20. juli til 2. august 2014 på Højskolen Østersøen i Aabenraa og Nordsee Akademie i Leck.

Under opholdet danner deltagerne et ungdomsparlament i landdagen i Kiel, hvor de som rigtige politikere debatterer deres visioner for den regionale udvikling. De forslag, ungdomsparlamentet vedtager, vil landdagspolitikerne i Kiel og regionsrådspolitikerne i Region Syddanmark derefter tage stilling til.  

Under højskoleopholdet vil de unge også få en introduktion til krigen i 1864, dens baggrund og dens indflydelse på udviklingen af de danske og tyske nationalstater. Den primært workshopbaserede undervisning skal bidrage til en fælles forståelse af, hvor vi kommer fra og hvad det giver af muligheder for den moderne dansk-tyske region.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V), ser frem til, at de unge mødes på tværs af grænsen:

- I fremtidens grænseregion vil et endnu stærkere samarbejde mellem Nordtyskland og Syddanmark kraftigt bidrage til regionens vækst. Derfor er det helt naturligt, at de unge, som repræsenterer regionens fremtid, allerede nu lærer hinanden at kende og i fællesskab finder løsninger og visioner for vores region, siger han.

En enestående chance

Højskoleforstander på Nordsee Akademie, Oke Sibbersen, mener, at højskoleopholdet er en enestående chance for de unge:

- De unge danskere og tyskere kommer ikke blot til at møde hinanden. De vil også i fællesskab gentænke og ”bearbejde” deres region, hvilket både er en stor udfordring og mulighed. Derudover kommer de til at bo sammen i 14 dage og udvikle relationer til hinanden. Højskoler er et enestående sted, hvor interkulturelle kompetencer kan udvikles på dagligdags maner, siger han.

Højskoleopholdet bliver en del af projekt Dybbøl 2014. Det er gratis at deltage.

Fakta:

Er du mellem 18 og 25 år? Så kom med på to intense uger i sommeren 2014 og ...

  • oplev, grin, syng, dans, leg og lev sammen med 99 andre unge
  • udvikl interkulturelle kompetencer, der er efterspurgte på arbejdspladser og uddannelser i en stadig mere globaliseret verden
  • drøft dine ideer for grænseregionens fremtid i et rigtigt parlament og fremlæg dine visioner for politikere fra regionen, folketinget og den tyske forbundsdag
  • få et deltagerbevis, der kan bruges i forbindelse med jobsøgning, kvote 2 ansøgninger mm.

Du kan tilmelde dig og læse mere på www.dybboel2014.dk/jungzusammen 

Dybbøl 2014 og jUNG zuSAMMEN 2014 er medfinansieret af INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

APPFWU01V