Skip til primært indhold

Region Syddanmark i spidsen for EU-projekt om telepsykiatri

Depression er blandt de hurtigst voksende sygdomme i verden, og sygdommen har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. I Syddanmark har telepsykiatri længe stået højt på dagsordenen, og nu har EU udpeget regionen til at stå i spidsen for et projekt om psykoterapi over nettet til mennesker med depression i 11 europæiske lande.

I fredags indviede Region Syddanmark landets første deciderede telepsykiatriske center i Odense. Centeret kroner den udvikling indenfor telepsykiatri, som regionen gennem de seneste år har satset på.

Det er herfra, at den telepsykiatriske indsats overfor de tusindvis af syddanskere, der har en psykisk lidelse som angst, stress eller depression, vil blive koordineret. Det også herfra, at regionen snart skal til at samle erfaringer fra andre EU-lande op. Til det har Region Syddanmark modtaget 10 millioner kroner fra et EU-projekt, der fokuserer på telepsykiatri til depressionsramte.

- Telepsykiatri er en fundamental anderledes måde at tænke psykiatri på, og i Region Syddanmark er dét, at udvikle nye telepsykiatriske tilbud et af vores største fokusområder. Vi vil det her. Og det vil vi, fordi telepsykiatri er et godt tilbud til borgerne, og fordi det gør regningen mindre, siger Jacob Stengaard Madsen, psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark.

Telepsykiatrisk behandling foregår via forskellige medier i borgernes hjem eller tæt på hjemmet. Det drejer sig for eksempel om videokonferencer, internetbaseret psykoterapi eller andre tilbud, der tager udgangspunkt i, at behandlingen foregår over internettet.

- Med telepsykiatri kan patienterne få behandling, når det passer dem bedst. Når ungerne er puttet eller efter arbejdstid. Og for regionen har det den store fordel, at det er effektivt. I stedet for at medarbejderne kører tiden op på landevejene, kan de bruge deres tid på det vigtigste – patienterne, siger psykiatridirektøren.

EU opbakning til telepsykiatrisk behandling af depression

Det er - med andre ord - ikke kun økonomien, der trækker behandlingen væk fra konsultationsrummet og hjem i stuen.

Der er flere undersøgelser, der viser, at behandlingseffekten og patienternes tilfredshed med telepsykiatri, for eksempel psykoterapi over nettet, ligger på samme niveau som almindelig face-to-face-terapi.

Og netop de gode erfaringer med telepsykiatri har også påkaldt sig opmærksomhed i EU. Lige nu er der eksempelvis flere lande i EU, der ligesom Region Syddanmark, arbejder med psykoterapi til voksne med depression over nettet. Samtidig er der flere lande, som endnu ikke har konkrete initiativer på området, der ønsker at få det. 

Projekterne kører uafhængigt af hinanden uden overordnet koordinering og erfaringsudveksling, og det vil EU gerne have lavet om på.

Derfor har EU givet 52,5 millioner kroner (syv millioner euro) til det såkaldte MasterMind-projekt, der skal gå til at udrulle telepsykiatriske ydelser i udvalgte regioner i EU og derefter evaluere indsatsen hos både de regioner, der er nye indenfor telepsykiatrien og de regioner, der har arbejdet med telepsykiatri længe.

Psykoterapi over nettet på vej til hele EU

MasterMind-projektet ledes af Region Syddanmark, der både har erfaring med telepsykiatri og med udrulning af telemedicin på tværs af Europa gennem mange års deltagelse i telemedicinske projekter.

- Det er et kæmpe skulderklap, der viser, at EU anerkender vores satsning på telepsykiatrien og velfærdsteknologi. Derudover giver det os den fordel, at vi får hands-on erfaring fra andre lande, som vi kan bygge videre på til gavn for patienterne, siger Jacob Stengaard Madsen.

I februar 2017 skal projektet udarbejde en rapport, der samler op på erfaringerne med internetbaseret psykoterapi til depressionsramte og komme med anbefalinger til, hvordan det bedst kan indføres i hele EU.

FAKTA

Depression i EU

- 11 procent af EU-borgerne vil på et tidspunkt i deres liv blive ramt af depressio

- Depression forventes at blive den største årsag til invaliditet på verdensplan i 2030

- Depression har betydelige samfundsøkonomiske omkostninger. Omkostningerne ved depression i EU blev anslået til 92 milliarder euro i 2010 (ca. 690 milliarder kroner), og berørte mere end 30 millioner mennesker. (Kilde: European Depression Association

Kontaktpersoner:

Jacob Stengaard Madsen, psykiatri- og socialdirektør, Region Syddanmark 29201020

Claus Duedal Pedersen, projektleder, Region Syddanmark, 2115 3578

APPFWU02V