Skip til primært indhold

Topmøde om fremtidens energi

Der skal i de kommende år investeres massivt i grøn omstilling på energiområdet. For at kunne fastholde og udbygge de syddanske virksomheders forspring inden for energieffektivisering samles alle syddanske aktører til topmøde om ny strategisk energiplan.

Et stort flertal i Folketinget har besluttet, at hele den danske energiforsyning senest i 2050 skal være omlagt til vedvarende energikilder som sol, vind og biomasse.

Allerede til nytår skal der ligge en plan for at nå målet. Derfor inviterer Region Syddanmark sammen med SE og Lean Energy til Syddansk Energi Topmøde på Scandic Hotel i Kolding den 19. marts kl. 15-18.

- Vi har et klart defineret mål, så nu handler det om at samle alle gode kræfter, for ingen kan gøre det her alene, siger regionsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V).

På mødet vil energi- og forsyningsselskaber, videninstitutioner og de syddanske kommuner tage hul på arbejdet med at lave en fælles strategisk plan på energiområdet. Alene de kommende to år skal der findes op mod fem mio. kr. til arbejdet med nye konkrete initiativer, så på topmødet vil der blive nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, hvis primær opgave bliver at udarbejde en ansøgning til Energistyrelsens pulje til Strategiske Energiplaner.

- Det handler om at få gjort omstillingen omkostningseffektiv for virksomheder og forbrugere, så de ikke pludselig oplever galoperende energiregninger. Samtidig har vi i regionen en førerposition inden for energieffektivisering, som vi forhåbentlig kan udnytte til at skabe i tusindvis af nye grønne job, siger Carl Holst.

Investeringer for 125 mia. kr.

Potentialet er enormt. Dansk Industri forventer, at der alene over de næste syv år skal investeres op mod 125 mia. kr.. Hvis investeringerne kobles til en effektiv erhvervsudviklingsindsats, er der altså et kæmpe potentiale i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser.

Kommunerne udarbejder i forvejen deres egne energiplaner, men der er et behov for at lave en fælles strategisk plan på tværs af kommunegrænser, forsyningsselskaber og andre interessenter til at koordinere og videreudvikle det syddanske forspring på energifronten.

- Perspektiverne heri er oplagte både ud fra ønsker om at anvende samfundets resurser optimalt og ud fra ønsker om at skabe nye grønne jobs og vækst. Det kræver et samarbejde med energiselskaberne, men vi ønsker også at løse opgaven i samarbejde med Region Syddanmark, siger Grete Justesen (K), der er formand for Teknik- og miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

El bliver dominerende

Planen skal ikke ses som et endeligt facit for vejen frem mod målet i 2050. Såvel mål som forudsætninger kan ændre sig mange gange i løbet af kommende år, så man skal nærmere se den strategiske energiplanlægning som et omfattende innovationsprojekt, der udbygges under rejsen mod målet.

- Regeringens vækstteam inden for klima og energi anbefaler, at danske virksomheder eksporterer samlede energisystemer og løsninger – ikke blot enkeltkomponenter. Når der globalt bliver anlagt nye byer og bydele, har storkøbere ikke brug for enkeltstående teknologier. Udviklingen foregår i rivende hast, og der er brug for færdige løsninger, som allerede virker. Derfor er det nødvendigt, at virksomheder med forskellige kompetencer går sammen på tværs af kommuneskel i regionen. Det vil styrke området, generere vækst og give nye arbejdspladser, siger Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Lean Energy.

Overordnet forventes fremtidens energisystem at bestå af grøn el, hvor det er muligt. Sekundært af miljøgas og flydende biobrændsler til eksempelvis fly, skibe og lastbiler, og endelig vil fjernvarme- og kølingssystemer også spille en rolle som en del af løsningen.

APPFWU01V