Skip til primært indhold

Syddansk samarbejde om rekordstor energiinvestering

Region Syddanmark og 18 kommuner går nu sammen om en rekordstor energiinvestering på 650 mio. kr. i offentlige bygninger. Det er første gang i Danmark, at et fælles energiprojekt kan samle så mange kommuner inden for en region.

Energirenovering og vedvarende energi har stort potentiale i forhold til offentlige bygninger, hvor det både er en gevinst for klimaet og økonomien.

På baggrund af dette potentiale går Region Syddanmark og 18 kommuner i regionen nu sammen om at investere 650 mio. kr. i energiprojekter fra 2014 – 2016. Investeringerne skal gå til bæredygtige løsninger inden for el, vand og varme, og derigennem være med til at reducere CO2-udslippet. Desuden forventes investeringerne af skabe op til 1.700 grønne jobs.

Støtte på 32 mio. kr.

Den store fælles investering på 650 mio. kr. betyder, at man kan søge støtte på op til 32 mio. kr. fra Den Europæiske Investeringsbank. En støtte der skal bruges til fx rådgiverbistand, udvikling af fælles udbud og ikke mindst til at sikre et samarbejde og fælles fagligt netværk i hele Region Syddanmark.

Inspiration til private

Den store offentlige indsats er med til at understøtte og inspirere til energibesparelser og brug af vedvarende energi i private byggerier. Offentlige og private energiprojekter vil tilsammen reducere energiforbruget og CO2-udledningen væsentligt og forventes at kunne skabe op til 1.700 nye grønne jobs. Det vil således betyde lokal vækst for små og mellemstore virksomheder i regionen.

Grøn vækst

- Det er yderst positivt, at der er så massiv opbakning fra stort set alle kommuner i regionen om et fælles samarbejde. En villighed til samlet at investere 650 mio. kr. vil bidrage til den regionale udvikling i form af jobskabelse, eksport og øget omsætning samt bidrage væsentligt til at opfylde vores klimamål. Desuden vil projektet skabe offentlig-privat innovation i forhold til udvikling af de energieffektive teknologier, som efterspørges i markedet, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Forbedret konkurrenceevne

Via Syddansk Vækstforum støtter regionen den udvikling af effektive energiløsninger, som sker i Lean Energy Cluster – en national klynge af virksomheder og videninstitutioner, der arbejder sammen om at udvikle nye teknologiske løsninger, der vil begrænse udslippet af CO2 og samtidigt skabe større vækst og flere arbejdspladser.

- En så massiv investering i energirenovering af offentligt byggeri vil helt klart skabe en øget efterspørgsel efter energieffektive løsninger. Vi ønsker at udvikle nye teknologier og løsninger gennem offentlige og private samarbejdsformer til gavn for virksomhedernes vækst. Formår vi at udnytte vores danske styrkepositioner inden for energieffektivitet, vil det helt klart forbedre vores konkurrenceevne ud over landets grænser. Derfor vil vi gerne hjælpe parterne i processen fra idémodning til lancering af nye færdige energiløsninger’, siger administrerende direktør Preben Birr-Pedersen fra Lean Energy.

Færre udgifter

Odense Kommune er med i det fælles regionale samarbejde med en investering på 187 mio. kr.

- I Odense arbejder vi systematisk og målrettet med at energirenovere kommunens bygninger. Vi vælger bæredygtige løsninger til el, vand og varme, og det er en god investering for kommunen. De penge, vi investerer i projektet, tjener vi hjem igen på færre udgifter til el og varme. Vi sparer penge, og skaber grønne arbejdspladser, samtidig med at vi bidrager positivt til klimaet, så det er bare at komme igang, siger Odenses by- og kulturrådmand Steen Møller (K).

Følgende kommuner er med i samarbejdet med Region Syddanmark:

 • Assens
 • Esbjerg
 • Fanø
 • Faaborg-Midtfyn
 • Kolding
 • Langeland
 • Middelfart
 • Nordfyn
 • Nyborg
 • Odense
 • Svendborg
 • Sønderborg
 • Vejen
 • Vejle
 • Ærø
 • Varde
 • Tønder
 • Kerteminde

Fakta

Samlet offentlig investering i rentable energibesparelser i offentlige bygninger og anlæg på 650 mio. i 18 kommuner og i Region Syddanmark:

 • Muligt tilskud på op til 32 mio. kr. fra Den Europæiske Investeringsbank.
 • Forventet afledt beskæftigelse på 1.000 årsværk
 • Energibesparelser på ca. 30.000 MWh/år
 • CO2-udledningen reduceres med omkring 18.000 tons
 • Det offentliges investeringer er tjent hjem på mindre end 12 år

Samlet privat investering på 450 mio. kr. i otte kommuner:

 • Forventet afledt beskæftigelse på 700 årsværk
 • CO2-udledningen reduceres med omkring 10.000 tons svarende til gennemførelse af rentable energibesparelser i 6.000 parcelhuse 

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
By- og kulturrådmand Steen Møller (K), Odense Kommune, mobil  5148 1920

Udviklingskonsulent Birgitte Bagge, Region Syddanmark, mobil 2463 1486
Projektleder Ejendom, Lone Dinesen, Odense Kommune, mobil 5120 7843

APPFWU01V