Skip til primært indhold

Kattegatforbindelse må ikke være et soloridt

Fungerende regionsrådsformand Poul-Erik Svendsen (S) stiller efter det første møde i transportministerens nye politiske kontaktgruppe krav til, at man ser på konsekvenserne af en Kattegatforbindelse i forhold til Fyn, Trekantområdet, Vest- og Sønderjylland.

Første møde i transportminister Henrik Dam Kristensens nyligt nedsatte politiske følgegruppe i forhold til en evt. Kattegatforbindelse gav anledning til langt flere spørgsmål end svar. Det mener fungerende formand i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S).

- Man kan ikke bare se isoleret på en Kattegatforbindelse og så på et tidspunkt stemme for eller imod. Den skal ses i relation til Det store H, som vi har bygget vores infrastruktur op omkring siden 1930’erne, og ikke mindst de konsekvenserne en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland vil få for alle dele af Danmark. Det lægger ministeren selv op til i sin indbydelse, og det er et ufravigeligt krav, hvis vi fra syddansk side skal gå ind i seriøse drøftelser om forbindelsen, siger han.

Konsekvenserne skal belyses

Region Syddanmarks fungerende formand deltog sammen med de fire andre regionsrådsformænd og de fem KKR-formænd i mødet med ministeren. For Syddanmark handler det blandt andet om at få svar på, hvad Kattegatforbindelsen vil få af konsekvenser for Billund og Aalborg lufthavne, for den manglende udvidelse af motorvejsnettet over Fyn, hurtigtog mod Esbjerg, Sønderjylland, Flensborg og Hamborg i den såkaldte Timemodel eller hvordan forbindelsen i givet fald skal kunne finansieres.

- Det eneste, vi har set, er Kattegatkomitéens egen rapport, som viser, at andelen af kollektiv trafik vil falde med en bro mellem Jylland og Sjælland, hvilket jo klart strider mod intentionerne i det grønne trafikforlig fra 2009, påpeger Poul-Erik Svendsen og fortsætter:

- Men vi er nødt til at se tingene i sammenhæng. Kattegatforbindelsen koster op mod 150 mia. kr., og den vil betyde et stop for investeringer i infrastrukturen andre steder i landet. Derfor er vi nødt til at holde den eventuelle bro op mod de trængselsproblemer, vi oplever omkring Det store H.

Skal ses i sammenhæng

Målet med den politiske følgegruppe er at høre alle regionerne om de trafikale konsekvenser af en Kattegatforbindelse og blive enige om forudsætningerne for en analyse af den mulige broforbindelse. 

- Vi står med nogle presserende problemer i den sydlige del af Jylland og på Fyn i forhold til trængsel, og en infrastruktur som slet ikke er rustet til den trafik, vi kan se kommer. Det drejer sig om projekter, hvor behovet allerede er dokumenteret, men der ikke fundet penge til. Også omkring København har man store trafikale problemer, som måske endda vil blive endnu større med en Kattegatforbindelse. Så man kan altså ikke bare se på Kattegat som et isoleret stykke infrastruktur, der går fra A til B. Den vil få enorm betydning for hele Danmark, og derfor må vi forlange, at den også ses i relation til hele landet, siger Poul-Erik Svendsen. 

Den politiske følgegruppe skal efter planen mødes flere gange i de kommende måneder for at diskutere en evt. Kattegatforbindelses konsekvenser for resten af landet.

Yderligere kommentarer

APPFWU02V