Skip til primært indhold

Vækstbarometer: Hårdere kamp om arbejdskraften

Flere små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark melder om problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er endnu et tegn på, at de syddanske virksomheder er på vej ud af krisen.

Det er blevet vanskeligere for virksomhederne i Syddanmark at rekruttere den arbejdskraft, de søger efter. I alt har 669 af de virksomheder, der deltager i Region Syddanmarks Vækstbarometer slået stillinger op i perioden marts til september 2013, og 35 pct. af virksomhederne svarer i undersøgelsen, at det "i høj grad" eller "i nogen grad" har været svært at finde velkvalificerede medarbejdere. I samme periode i 2012 havde 30 pct. problemer. 

Den stigende konkurrence om arbejdskraften er ved siden af virksomhedernes forventninger om øget omsætning og beskæftigelse væsentlige tegn på, at vi er på ud af krisen.

- Kampen om de dygtigste medarbejdere er blevet intensiveret. Som udgangspunkt er det positivt, fordi det er endnu en pil i retning af, at vi er på vej tilbage på vækstsporet, siger regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Carl Holst (V).

Tallene kommer sammen med en måling, hvor virksomhederne udtrykker optimisme i forhold til vækst og omsætning.

Sværest at finde håndværkere

Dykker man ned i de forskellige brancher, kan man se, at udfordringerne med at finde kvalificeret arbejdskraft er størst inden for bygge- og anlæg, vidensservice og handel med motorkøretøjer. Her melder over 40 pct. af virksomhederne om problemer.

- Hvis vi skal fastholde det spirende opsving, er det afgørende, at virksomhederne tager udfordringen med den begyndende mangel på arbejdskraft seriøst. Vi har fra regionsrådets side stillet krav til virksomhederne om lærlinge, elevpladser i forbindelse med sygehusbyggerierne, så vi får uddannet flere, og vi har oprettet foreningen "work-live-stay Southern Denmark", der arbejder med at rekruttere og fastholde højtuddannet og specialiseret arbejdskraft, siger Carl Holst.

Omvendt er det stadig relativt nemt for detailhandlen at skaffe arbejdskraft. Det skyldes, at der ofte er tale om ufaglært arbejdskraft, og at det private forbrug herhjemme tilsyneladende ikke er kommet op i gear.

Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte.

APPFWU01V