Skip til primært indhold

Find alle nyheder udgivet i november 2013

Syddansk innovation og klyngesamarbejde får nu en kontant håndsrækning fra statslig side. Lean Energy Cluster, Offshoreenergy.dk og Sundhed og Velfærdsteknologi er netop sammen med deres medlemsvirksomheder og partnere udpeget til at modtage støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation til nye projekter.

Syddanmark huser flere af de innovationsnetværk, som Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) netop har besluttet at udpege og medfinansiere som nationale innovationsnetværk. Det er bl.a. Lean Energy Cluster i Sønderborg, Offshoreenergy.dk i Esbjerg og Sundhed og Velfærdsteknologi i Odense.

Den statslige anerkendelse bidrager til at styrke virksomhedernes innovationskraft til gavn for væksten og vil skabe flere arbejdspladser i regionen. 

Anerkendelse vækker glæde 

Støtten og anerkendelsen vækker glæde hos formanden for Syddansk Vækstforum, regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V).

- Gennem innovation og samarbejde mellem private, videninstitutioner og offentlige deltagere kan vi skabe kvalificerede løsninger til gavn for både erhvervslivet og udviklingen af samfundet. Samtidig er der stor prestige forbundet med tildelingen af midlerne fra RTI samt anerkendelse til den strategi, som vi i Region Syddanmark gennem flere år har anlagt, og hvor vores prioriterede klynger er et væsentligt redskab, understreger Carl Holst.

Styrker det regionale erhvervsliv

Innovationsnetværkene er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og teknologiske videnformidlere. Formålet er at styrke virksomheders vækst og innovationskraft gennem samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for udvalgte faglige områder.

Med tilsagnet om støtte fra RTI og en forventet yderligere syddansk medfinansiering kan samarbejdet om en række konkrete udviklingsprojekter udvides.

Øget vækst og beskæftigelse

- Den globale konkurrence er stigende. Det er vigtigt at både danske produktions- og vidensvirksomheder klarer sig godt fremover for at skabe øget vækst og beskæftigelse. Det kræver bl.a., at virksomhederne er i stand til at omstille sig og være på forkant med kundernes og samfundets behov. Her kan innovationsnetværkene være et godt redskab, påpeger Carl Holst.

Udpeget som nye netværk

RoboCluster, Dansk Materiale Netværk og Innovationsnetværket for Markedsføring og Kommunikation er også blevet udpeget som innovationsnetværk. De har ligesom Lean Energy Cluster, Offshoreenergy.dk og Sundhed og Velfærdsteknologi udgangspunkt i Region Syddanmark.

Fakta om innovationsnetværk:

Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har ansvaret for at udmønte bevillingerne til Innovationsnetværk.

Rådet har gennem en årrække medfinansieret en række netværk inden for forskellige faglige områder.

For yderligere information:

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Carl Holst (V), Region Syddanmark. Telefon 4032 5210.

 

Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

Formand: Allan Søgaard Larsen, Koncernchef Falck A/S. Telefon 4032 4236

Direktør Henrik Kagenow, Welfare Tech. Telefon 2127 0039

Innovationsnetværk Lean Energy Cluster

Formand: Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand Danfoss. Telefon 7488 2851

Direktør Preben Birr-Pedersen, Lean Energy Cluster. Telefon 3144 2915

Innovationsnetværk Offshoreenergy.dk

Formand: Anders Eldrup. Telefon 29 88 47 77

Direktør for olie og gas Peter Blach, Offshoreenergy.dk. Telefon: 2342 4679

Direktør for Renewables Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk. Telefon 4214 9170

APPFWU01V