Skip til primært indhold

Statsforvaltning får forklaring på samarbejde

I kølvandet på de sidste dages debat om Region Syddanmarks brug af firmaet Waterfront udarbejder Region Syddanmark nu en udtalelse om samarbejdet til Statsforvaltningen.

Det syddanske regionsråd afleverer snarest en udtalelse vedrørende samarbejdet med kommunikationsbureauet Waterfront til Statsforvaltningen Syddanmark.

- Som politikere i regionsråd og byråd er vi valgt til at forsvare og kæmpe for landsdelens interesser. Det er sådan set vores pligt! Det gælder også de store problemer, der er på trafikområdet, hvor motorveje og broer i det syddanske ofte sander til. Det er sådanne problemer, der skal løses, inden man kaster sig ud i et gigantiske projekter, som en Kattegatbro vil være. For at sikre fælles fodslag mellem regionen og landsdelens 22 kommuner om, hvor der skal bygges veje og broer - og for at få vores synspunkter hørt, har vi i en periode haft et samarbejde med et kommunikationsbureau. Det er den enkle forklaring, som vi nu vil aflevere til Statsforvaltningen, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Udtalelsen til statsforvaltningen kommer efter, at økonomi- og erhvervsminister Margrethe Vestager er blevet spurgt til samarbejdet i Folketinget. Statsforvaltningen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om den vil rejse en tilsynssag i forhold til Region Syddanmark.

Udtalelsen fra Region Syddanmark vil blive behandlet på et forretningsudvalgsmøde 16. april og på regionsrådsmødet 29. april, hvorefter den vil blive sendt til Statsforvaltningen.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210

APPFWU01V