Skip til primært indhold

Robotter kan fastholde produktion i Syddanmark

En indsprøjtning på 10 millioner kroner til syddanske fremstillingsvirksomheder fra Syddansk Vækstforum skal være med til at fastholde produktionen i Syddanmark.

De 10 millioner kroner blev bevilget på Syddansk Vækstforums møde i dag, og det er blandt andet en helt ny analyse af potentialet for automatisering hos fremstillingsvirksomheder i Region Syddanmark, der har understøttet beslutningen.
Analysens hovedkonklusion er, at en øget satsning på automatisering vil bidrage til højere produktivitet og dermed fastholdelse af fremstillingsvirksomheder i det syddanske. Analysen anslår desuden, at der med automatisering af produktionen på sigt kan skabes op mod 4.000 nye job i Region Syddanmark.

Indsats kræver mod

- Vi skal have – og har – modet til at prioritere de knappe ressourcer og investere i vilkår, der sikrer og fastholder en konkurrencedygtig produktion her i Syddanmark. Uden toptunede fremstillingsvirksomheder og arbejdspladser, der producerer attraktive og konkurrencedygtige produkter, kan vi kigge langt efter den vækst, der skal sikre regionens fortsatte velstand og vores velfærdssamfund, slår Carl Holst (V), formand for Vækstforum og Region Syddanmark fast. 

Sårbart centrum  

Netop i Region Syddanmark er der mange fremstillingsvirksomheder. Således befinder mere end 25 procent af jobbene inden for fremstillingsindustrien sig i Region Syddanmark og tæller næsten 86.000 personer. Det betyder, at regionen rammes særligt hårdt, når produktionen flyttes ud af landet, som det er sket i de seneste år, hvor industrien i Danmark har mistet tæt på 200.000 job som resultat af udflytning af produktion.

En særlig indsats

- Den indsats, vi nu sætter i værk, for at opmuntre til en højere grad af automatisering i regionens fremstillingsvirksomheder, understøttes yderligere af en OECD rapport om den regionale erhvervsfremmeindsats i Region Syddanmark. Her bliver det fremhævet, at faldende produktivitet sammenkædet med den globale konkurrence er en særlig stor udfordring i regionen, oplyser Carl Holst.

De 10 millioner kroner er bevilget som en særlig indsats med et stort erhvervspotentiale, som Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 giver mulighed for. Og aktører med idéer til, hvordan produktiviteten kan øges gennem automatisering, kan søge om at få del i midlerne inden den 6. maj i år. 

Fakta

  • Fremstillingsindustrien i Region Syddanmark udgør en stor del af Danmarks produktionscentrum.
  • I Region Syddanmark ligger antallet af mellemstore fremstillingsvirksomheder i otte ud af 13 industribrancher over landsgennemsnittet.
  • Region Syddanmark har et meget stort automationspotentiale, som vurderes at kunne skabe mindst 4.000 nye job på længere sigt.
  • Syddansk Vækstforum råder over midler fra EU’s strukturfonde og regionale erhvervsudviklingsmidler.
  • Analyse: Analyse af automationspotentiale hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark.
APPFWU01V