Skip til primært indhold

Regioner vil samarbejde og velfærdsteknologi og fødevarer

Fælles pressemeddelelse fra Region Syddanmark og Region Midtjylland:

Carl Holst, regionsrådsformand i Region Syddanmark, og Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland, går sammen om at styrke samarbejdet inden for velfærdsteknologi og fødevarer. Målet er at bygge bro mellem virksomhederne og forsknings- og videnmiljøerne inden for de to områder, hvor begge regioner har særlige styrker.

Derfor vil de to regioner blandt andet arbejde for, at der bliver forankret nationale innovationsnetværk for fødevarer og velfærdsteknologi i de to regioner. Fødevarer i Midtjylland og velfærdsteknologi i Syddanmark.

Samarbejdet styrkes yderligere

En OECD-rapport om erhvervsfremmeindsatsen i de to regioner konkluderede sidste år, at regionerne spiller en stor rolle i vækst på både regionalt og nationalt plan. OECD anbefalede, at regionernes unikke styrkepositioner udnyttes yderligere på tværs af regionerne. Bent Hansen og Carl Holst er enige.

- Det er vigtigt, at vores virksomheder i højere grad får gavn af vores fokuserede vækstindsatser og stærke miljøer på tværs af regionsgrænserne, påpeger Carl Holst og fortsætter:
- Vi ønsker at skabe en tættere kobling mellem virksomheder og forskning. Det skal vi bl.a. gøre ved at tiltrække nationale innovationsnetværk til Vestdanmark. Vi skal styrke ”Produktionsdanmark”.  

Produktion og viden

Her og nu fokuserer de to regionsrådsformænd på fødevareområdet og velfærdsteknologi, hvor de to regioner i en årrække har opbygget vækstindsatser og har styrkepositioner. Begge regioner har bl.a. mange produktionsvirksomheder inden for fødevareområdet, og Region Midtjylland har stærke videninstitutioner. Begge regioner har også mange offentlige institutioner, der arbejder tæt sammen med virksomheder om velfærdsteknologi.
Det er oplagt at arbejde sammen om at udnytte kompetencerne til fælles gavn.

Hele Danmark

- Når man skal konkurrere på verdensmarkedet, er af de to regioners samlede kompetencer nødvendig, og verdensmarkedet er målet på både fødevare- og velfærdsteknologiområdet. Faktisk er styrken i det samlede Danmark en forudsætning, og på bare lidt længere sigt skal kompetencerne på fx Københavns Universitet og DTU også i spil, når fødevarer skal bidrage stort til fremtidens eksport. Man kan sige, at samarbejdet mellem Syddanmark og Midtjylland på disse områder er første skridt i et styrket dansk indsats over for produktion og eksport af velfærdsteknologi og fødevarer, understreger Bent Hansen.

Produktion uden for Hovedstadsområdet

OECD peger på, at Region Midtjylland og Syddanmark i fællesskab har bidraget mere til Danmarks BNP-vækst (1998-2008) end Region Hovedstaden (henholdsvis 43 pct. og 37 pct.).

- De to regioner vil samarbejde med de øvrige danske regioner, så "Produktionsdanmark" bliver understøttet bedst muligt. Der vil f.eks. blive igangsat et stærkt vestdansk samarbejde med Region Nordjylland på fødevareområdet", siger Bent Hansen.

De to regionsrådsformænd fremhæver, at selv om produktionsvirksomhederne hovedsagelig ligger uden for Hovedstadsområdet, er samarbejdet med viden- og kompetenceaktører i København helt nødvendigt for en konkurrencedygtig udvikling af produktionsvirksomhederne.

- Udvikling af, hvad vi i Danmark skal leve af i fremtiden – det er en national opgave, hvor vores regioner tager føringen på velfærdsteknologi og fødevarer, siger Carl Holst og Bent Hansen.

APPFWU01V