Skip til primært indhold

Færre PCB-problemer end forventet i regionens bygninger

En systematisk kortlægning af Region Syddanmarks sygehuse, sociale institutioner og regionshuset viser, at bygningerne indeholder mindre PCB, end regionen havde forventet. Kun i tre af de undersøgte bygninger er koncentrationen af PCB i luften så høj, at regionen her og nu tager skridt til at fjerne de PCB-holdige materialer. PCB-koncentrationen i de tre bygninger er dog ikke højere, end at de fortsat kan bruges.

Region Syddanmark satte i oktober sidste år gang i en omfattende kortlægning af 143 af regionens bygninger, som var mistænkt for at indeholde PCB. PCB blev anvendt i byggeriet fra 1950 til 1976, hvor det blev forbudt på grund af mistanke om, at det kunne fremkalde kræft.
Kortlægningen er nu gennemført, og den viser, at kun i to bygninger på sygehuset i Esbjerg og én bygning på Odense Universitetshospital er koncentrationen af PCB i luften så høj, at Sundhedstyrelsen anbefaler at de materialer, der indeholder PCB fjernes. Derfor sætter regionen nu gang i en undersøgelse, der skal afdække, hvor i bygningerne PCB’en befinder sig. Så snart fagfolkene har identificeret de PCB-holdige materialer, går de nødvendige tiltag i gang.

Kortlægningen viser derudover, at der kan registreres PCB i meget små koncentrationer i 59 bygninger. Her er PCB-problemerne dog så små, at regionen først foretager sig noget næste gang bygningerne skal renoveres.

- Det er meget positivt, at vi nu kan konstatere at problemerne med PCB i Region Syddanmarks bygninger ikke er særligt store. Både medarbejdere og patienter kan trygt færdes i vores bygninger, når vi taler PCB. I de tre bygninger, hvor vi har konstateret for høje PCB-koncentrationer i luften, går vi nu i gang med at gøre noget ved problemet, siger regionsrådsmedlem Willy Sahl (S), der har arbejdet for at få gennemført PCB-kortlægningen.

PCB-kortlægningen har omfattet 233 luftmålinger og 97 materialeprøver i 143 af regionens bygninger, der alle er opført i perioden fra 1950 til 1976, hvor visse byggematerialer indeholdt PCB.

Der er mistanke om, at PCB’en i de tre bygninger, hvor der er konstateret problemer, sidder i den fugemasse, der er anvendt rundt om vinduer og døre. Det vil en nærmere undersøgelse, som regionen sætter i gang nu, afdække mere præcist. Undersøgelsen forventes gennemført i løbet af maj måned.

Fakta

PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) er en gruppe svært nedbrydelige og sundhedsskadelige organiske forbindelser. Stofferne koncentreres igennem fødekæderne og akkumuleres i mennesker og miljø. PCB er blandt andet blevet brugt i byggeriet – for eksempel i fugemasse og visse malingstyper. Al anvendes af PCB i byggematerialer blev forbudt pr. 1. januar 1977.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsmedlem Willy Sahl (S), Region Syddanmark, mobil 40 94 53 44

Afdelingschef Peter Holm, Region Syddanmarks bygningsafdeling, mobil 29 20 16 10

APPFWU02V